en.wikipedia.org/wiki/Berthold_Schwarz, plus.rozhlas.cz, www.studylight.org

I když o existenci Bertholda Schwarze neexistují žádné konkrétní důkazy a jeho jméno není zcela doloženo historickými prameny, jeho příběh se předával po staletí a stal se součástí alchymistického folklóru. Je důležité poznamenat, že historické záznamy o Bertholdu Schwarzovi jsou opředeny legendami. Jeho přetrvávající popularita a jeho příběh však svědčí o trvalé fascinaci alchymií a tajemnými, nadpozemskými aspekty středověku.

Co tento muž dokázal? Asi něco velkého, jelikož ho český král prý nechal upálit…

Sporný život, sporná smrt

Berthold Schwarz, neboli černý mnich Berthold, je v mnoha pramenech považován za jednoho z prvních známých evropských alchymistů, dokonce je označen i za černokněžníka nebo čaroděje. Na jeho kontě je i vynález střelného prachu, ačkoli i toto tvrzení je předmětem mnoha diskusí a není historiky příliš přijímáno.

Některé prameny mu připisují roli jednoho z prvních známých evropských alchymistů, jiné se zaměřují na jeho pověst vynálezce a výrobce výkonných zbraní.

Polemika se vede i o jeho smrti. Zatímco přesné okolnosti smrti Bertholda Schwarze rovněž nejsou známy a neexistují žádné spolehlivé zprávy, které by popisovaly, jak zemřel, objevují se hned dvě teorie.

Jak žil, tak i zemřel

Zatímco jedny prameny naznačují, že Berthold Schwarz mohl zemřít při laboratorní nehodě během experimentů se střelným prachem, jiné říkají, že jej dal popravit český král Václav IV. Důvodem byl právě jeho "ďábelský" vynález, aniž by byly známy další podrobnosti.

Faktem je, že černý střelný prach skutečně vynalezli alchymisté, a to bez přesně známého původu, pravděpodobně však Číňané. Ač si tím nejsme jisti, vědci myslí, že původně navíc chtěli objevit něco zcela jiného, a to elixír nesmrtelnosti, čínsky "chuo jao", tedy volně přeloženo "lék, který snadno hoří".

Na video, bohužel jen v němčině, se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Lék, který snadno hoří… Ano, střelný prach. To je i to, co z jejich vynálezu vzniklo. Směs olova, rtuti, dřeva a kovu, která nejen hoří, ale může také za určitých podmínek explodovat.

Berthold Schwarz se zřejmě jmenoval Constantin Angklitzen nebo Bertold von Lützelstetten a byl původem Němec, i když například Wikipedia připouští, že mohl být i afrického původu. Františkánský mnich sloužil v Mohuči, kde se mu proti jeho vůli i podařilo roku 1330 vyvinout střelný prach. A byl to právě jeho vynález, pro nějž jej nechal Václav IV. údajně upálit zaživa. Za královým rozhodnutím možná stála moc pražského arcibiskupa Konráda z Vechty, jenž byl později dokonce vyobcován z církve.

Podle pramenů byl dlouhou dobu vynálezcem střelného prachu Angličan Roger Bacon, ale ani on nebyl tím, kdo tento zázrak objevil. Nakonec se ukázalo, že pouze roku 1267 popsal jeho výrobu.

Náhoda, která změnila dějiny

Ostatně i černý mnich Berthold objevil střelný prach náhodou, když chtěl vypálit zlatou barvu. Směs, jíž toho chtěl dosáhnout, však vložil do utěsněné měděné nádoby. A když ji nažhavil, roztrhla se. Různé varianty pokusu pak ještě různě uzpůsoboval, takže vlastně ani on nestojí za střelným prachem jako takovým. Podle dnešních vědců je černý mnich spíše autorem nejstarší textové podoby ohněstrůjné knihy, v níž popsal celou řadu dalších výzkumů, pokusů a vynálezů. V evropské literatuře 15. až 19. století mu však už bude zřejmě navždy připsán vynález střelného prachu. A on by se jistě nezlobil! Protože tento vynález, byť jemu přinesl možná i smrt, skutečně převrátil dějiny.