Pověst, která přetrvala staletí

Právě tato pověst ze 13. či 14. století o statečném rytíři Ašorovi, který byl i ve stáří velmi zdatný a schopný, úzce souvisí se zrodem pojmu Černý rytíř. Ašor prý trestal smrtí kruté panovníky a nečestné šlechtice. Příběh vypráví, že tehdy žil hodný král, měl však nepřítele, krále z jiné země, který utlačoval jeho poddané. Přál si svého protivníka porazit a povolal tedy Ašora. Ten se nepozorován dostal do hradu až k lůžku krále, který ho žádal, aby onoho krutovládce odstranil. Ašor souhlasil, avšak nejdříve se sám na vlastní oči přesvědčil, že král, kterého má zabít, je skutečně nelítostný utlačovatel. Zjistil, že vězní starého kněze, který se jeho krutosti postavil. Zabil tedy krále a chtěl kněze osvobodit. Našel ho však ve velmi bídném stavu, neschopného chůze. Když ho rytíř vynášel z kobky, zranil se, přesto se oba dostali ke koni a pronásledováni prchali z města do lesů. Ašor si nemohl svá zranění ošetřit, dal tedy knězi svého koně a řekl mu, aby dál pokračoval v cestě na svobodu sám. Kněz mu se slovy díků požehnal a odjel.

Postava v černém plášti

Ašor pomalu umíral a než vydechl naposledy, objevil se démon, který si přišel pro jeho duši. Pro ni si však přišel i anděl, který ji chtěl odnést do nebe. Ač rytíř zabíjel, konal zároveň i dobré skutky. Při sporu o jeho duši se objevil přízrak v černém plášti, žádné tělo, žádná podoba, anonymní strážce vyrovnanosti.

Černý rytíř

Tento přízrak v legendách o bozích a démonech je něco jako prostor mezi světlem a tmou, dobrem a zlem, nebem a peklem, neosobní zosobnění dokonalé neutrality. Říká se mu Il Separatio. Přízrak v černém plášti řekl, že rytířovy dobré i zlé skutky váží na miskách vah spravedlnosti stejně, a že rytíř patří jemu. Ašor se uzdravil, a černý přízrak mu dal volnost, ať si dělá, co chce, ať si žije, jak dlouho chce, i možnost pohybu v celém vesmíru. A až mu to bude působit potíže, ať ho znova zavolá a řekne mu pravou podstatu své existence. Řekl, že jeho úloha skončila, jeho ať dobré či zlé skutky už rovnováhu vesmíru neovlivní. Dle legendy Il Separatio zmizel, ale rytíř Ašor, který se rozhodl pro dobré skutky, i když už pro svět nemají význam, zůstává nesmrtelný a žije dál mezi lidmi jako Černý rytíř.

Zdroje: www.ancient-origins.net, the-demonic-paradise.fandom.com, gods-and-demons.fandom.com