Naši sousedé to s odhalováním předků mají mnohem jednodušší než my. V Německu je 44,5 % lidí germánského původu. Podobně jsou na tom i Rakušané. Poláci jsou z 58 % Slované a Slováci z 42 %. V České republice ale žádnou výrazně převyšující genetickou skupinu nenajdeme. Čím to je?

Odpověď je jednoduchá. Naše země, nacházející se v samém srdci kontinentu, byla odjakživa jeho křižovatkou. Potkávali se zde obchodníci, řemeslníci, lapkové, vojáci a všichni, již toužili po lepším životě. Někteří tudy jen procházeli, jiní se usadili natrvalo a splynuli s původním obyvatelstvem. Všechny skupiny zde ale zanechaly své DNA.

DNA Čechů

„Genografická variabilita obyvatel Česka je proto značná,” říká Šárka Pospíšilová z Masarykovy univerzity. „Osob se slovanským původem je zde jen 36 %, germánský má 25 % jedinců. Jihoslovanský, skandinávský a středomořský má zastoupení přibližně po osmi procentech.

Vědci zároveň odhalili, že zhruba 18 procent Čechů jsou potomky dávných lovců mamutů, kteří se zde potulovali asi před 35 000 lety. Tvoří tak jádro evropské populace. Zbytek domorodců totiž patří k přistěhovalcům.

„K definitivnímu zformování genomu na našem kontinentu došlo v době bronzové, zhruba mezi lety 2200 až 1500 před naším letopočtem,” vysvětluje vedoucí Laboratoře archeobotaniky a paleoekologie na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích Jaromír Beneš. „S neolitickým obyvatelstvem splynuli noví kolonizátoři z oblasti severně od Černého a Kaspického moře.“

Unikátní národ

Podle vědce by se tak Češi, Moravané i Slezané dali označit za tzv. Předslovany. Zajímavostí je, že variabilita naší DNA se odráží nejen na našem vzhledu, ale také na věcech, jež na první pohled nevidíme. Například v reakci na medikamenty, v predispozicích k nemocem nebo v inteligenci a talentu.

„Zjistili jsme, že některá léčiva Češi metabolizují rychleji, než jiné blízké národy,” říká Šárka Pospíšilová. „Rozdíly byly pozorovány i u řady genetických poruch, jako například u nadbytku tzv. zlého cholesterolu nebo zvýšené hladiny jedné konkrétní aminokyseliny (fenylalaninu) v krvi.”

Zdroje: www.zpravy.aktualne.cz, www.poznatsvet.cz, www.idnes.cz, www.irozhlas.cz