Nejrůznější studie vrhly světlo na genetickou skladbu české a moravské populace a poskytly cenné poznatky o jejich společném dědictví a odlišných vlastnostech.

Historické pozadí

Země Koruny české historicky vznikly za císaře Karla IV., který sjednotil území a připojil k nim Dolní Lužici a Horní Falc. Řídící centrum se přesunulo z Velké Moravy do Prahy a nad sjednocenými českými a moravskými územími vládla dynastie Přemyslovců. Zatímco zánik Velké Moravy zůstává nejistý, je známo, že část Moravy byla v 10. století dobytá Čechy, čímž byla zahájená dlouhá historie propletených osudů.

Jaké jsou genetické podobnosti a rozdíly

Genetické výzkumy prováděné na současných českých a moravských populacích přinesly fascinující poznatky o původu jejich předků. Ačkoli mezi oběma skupinami neexistují žádné významné genetické rozdíly, byly pozorovány některé jemné odlišnosti. Rozdíly souvisejí s genetickým kódem a souvisejí s místem původu jednotlivých obyvatel.

Vědci pod vedením Milana Macka ml. z Fakultní nemocnice v Motole provedli studii zkoumající genetickou skladbu české a moravské populace. Objevili pravidelně se vyskytující rozdíly mezi oběma skupinami, i když relativně malé. Genetické rozdíly lze přičíst odlišnému původu českých a moravských obyvatel a historicky usedlému způsobu života jejich předků.

Vliv a rozmanitost jsou pozoruhodné

Drobné genetické rozdíly mezi Čechy a Moravany nebyly přímo spojeny s konkrétními zdravotními stavy nebo nemocemi. K prozkoumání případných souvislostí je zapotřebí dalšího výzkumu. Pozoruhodná je však genetická rozmanitost v rámci české populace.

Genetické testy odhalily, že přibližně tři z deseti jedinců české a moravské populace mají čistě slovanské geny. Zbývající populace představuje genetický mix, který zahrnuje různé evropské skupiny, migranty ze severní Afriky a Blízkého východu a převážně Kelty a Germány. Díky této genetické rozmanitosti se Češi stali jednou z geneticky nejheterogennějších populací v Evropě.

Podívejte se na zajímavé video:

Zdroj: Youtube

Původ máme u lovců mamutů

Přibližně 18 % Čechů jsou potomci původních obyvatel Evropy, jejichž původ sahá 35 000 let zpět až k dávným lovcům mamutů. Zbylí jedinci odrážejí vlivy různých přistěhovaleckých skupin, které prošly střední Evropou v průběhu uplynulých tisíciletí. Pozoruhodné je, že malé procento Čechů vykazuje genetickou podobnost s Albánci, severoafrickými Berbery a Gruzínci.

V české a moravské populaci se tedy projevuje směs genetických vlivů různých evropských skupin, migrantů a původního obyvatelstva. Navzdory těmto rozdílům jsou genetické rozdíly mezi Čechy a Moravany relativně malé, což zdůrazňuje jejich společnou historii a kulturní vazby. Pochopení genetické rozmanitosti těchto skupin zvyšuje naše uznání bohaté tapiserie středoevropského dědictví. Další výzkum nepochybně přispěje k hlubšímu pochopení fascinující historie a genetiky českých zemí.

Zdroje: www.lidovky.cz, www.irozhlas.cz