cs.wikipedia.org, www.dejepis.com, vlast.cz

Vítáme vás u kvízu z dějin Československa od roku 1968 až po rok 1989, Nabídne vám příležitost prohloubit své znalosti o událostech, které formovaly moderní dějiny naší země v období od pražského jara až po sametovou revoluci.

Kvíz je zaměřen na období, které pro naši zemi znamenalo mnoho zvratů a proměn. Během této doby se střetávaly různé politické síly a ovlivňovaly chod země a životy obyčejných lidí.

Kvíz testuje vaše schopnosti vybavit si klíčové momenty, osobnosti a události, které se staly během tohoto období a měly významný dopad na dějiny Československa.


Tento kvíz je určen nejen pro dospělé, ale obtížnost kvízu je přizpůsobena žákům devátých tříd, kteří již mají základní znalosti o této době.

Obtížnost testu z historie pro žáky deváté třídy by měla být přizpůsobena jejich znalostem a schopnostem. Obecně platí, že by měl být dostatečně náročný, aby testoval jejich schopnost vybavit si klíčové události, ale zároveň by měl být srozumitelný a neměl by obsahovat příliš mnoho technických detailů, které by žáci nemuseli znát.

Důležité je také zohlednit, že každá škola může mít odlišné požadavky na znalosti, a proto je důležité, aby byl test přizpůsoben konkrétnímu vzdělávacímu programu.

V případě, že se jedná o státní zkoušku, je obtížnost testu stanovena ministerstvem školství.

Pro více informací se podívejte na toto video:

Zdroj: Youtube

1. Kdo byl tajemníkem ÚV KSČ od roku 1968? a) Antonín Novotný b) Alexander Dubček c) Ludvík Svoboda

2. Kdy nastala sovětská okupace? a) 21. srpna 1968 b) 22. srpna 1968 c) 21. srpna 1969

3. Jaký byl hlavní dokument pražského jara? a) Tisíc slov b) Dva tisíce slov c) Tři tisíce slov

4. S jakým protokolem byla znovuzavedena cenzura médií a zakázány ostatní politické strany vyjma KSČ? a) Kyjevský protokol b) Moskevský protokol c) Varšavský protokol

5. Před jakou budovou se upálil Jan Palach? a) před Národním divadlem b) před Národním muzeem c) před Národní galerií

6. Obdobím normalizace se v Československu nazývají? a) 60. léta 20. století b) 70. léta 20. století c) 80. léta 20. století

7. Jaký byl hlavní dokument českého disentu? a) Charta 68 b) Charta 77 c) Svět spřátelených vojsk

8. Kdy nastala Sametová revoluce? a) Říjen 1989 b) Listopad 1989 c) Prosinec 1989

9. Jak se jmenuje první prezident svobodného Československa? a) Gustav Husák b) Václav Havel c) Alexander Dubček

10. V jakém roce byla v Moskvě podepsána mezivládní smlouva o odchodu sovětských vojsk z ČSSR? a) 1989 b) 1990 c) 1991

Správné odpovědi: 1 b, 2 a, 3 b, 4 b, 5 b, 6 b, 7 b, 8 b, 9 b, 10 b