voda235.webnode.cz, www.extinctionrebellion.cz

Kdybychom se podívali na to, jaké změny nás čekají u nás, rozhodně ne vše je negativní. Některé myšlenky se jen těžko chápou tak, že by se naše země tak moc změnila za pouhé čtvrt století. Podívejme se na možnosti.

Oteplení

Jednou z nejvýznamnějších změn předpovídaných pro Českou republiku je vymizení sněhu z nížin. S rostoucí teplotou se očekává, že sněhové srážky budou méně časté a v některých oblastech mohou zcela vymizet. Naše klima se bude blížit tomu, jaké známe dnes od moře. V souvislosti s tím vymizí některé druhy rostlin a v některých nižších polohách vyschnou jehličnaté lesy. Nahradí je lesy smíšené a listnaté a zvýší se i počet luk a pastvin.

To by mohlo mít významný dopad na ekonomiku země, zejména na odvětví závislá na zimní turistice.

Zpráva rovněž předpovídá, že Česká republika bude i nadále čelit výzvám souvisejícím se změnou klimatu. Země se bude pravděpodobně častěji potýkat s extrémními projevy počasí, včetně povodní, sucha a vln veder. To by mohlo mít významné důsledky pro zemědělství, lesnictví a další odvětví, která jsou závislá na přírodních zdrojích. Sněhu budeme mít méně, a to dokonce o řády desítek dnů každou zimu! Přitom se ale extrémní teploty zvýší – v létě bude někdy neúnosné horko a v zimě zase obrovská zima.

Na velmi zajímavou, hodinovou přednášku v češtině, se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Migranti

Další významnou změnou, která se pro Českou republiku předpovídá, je rostoucí počet migrantů. Zpráva uvádí, že do roku 2050 by migranti mohli tvořit až třetinu obyvatel země. Tento příliv nových obyvatel bude mít pravděpodobně významný dopad na českou společnost a kulturu, stejně jako na ekonomiku a infrastrukturu.

Rozvoj v oblasti technologií

Navzdory těmto výzvám zpráva také identifikuje několik příležitostí pro Českou republiku v nadcházejících desetiletích. Jednou z nejslibnějších oblastí růstu je technologický sektor, přičemž zpráva předpovídá, že se země bude nadále rozvíjet jako centrum inovací a výzkumu.

Rozhodně ne vše je negativní

Některé předpovědi jsou pro nás ještě děsivější. Mohlo by se stát, že roboti zastanou práci a z ulic zmizí auta. Naopak pozitivní je, že české firmy na vlně digitalizace do třiceti let doženou západní konkurenci a objeví se u nás světové podniky rozvíjející robotiku, biotechnologie či kosmický průmysl. Česká města se změní a do roku 2050 budeme uhlíkově neutrální.

Lidé nebudou mít žádnou pevnou pracovní dobu a budou pracovat zcela běžně z domova, kde budou běžným vybavením i 3D tiskárny.

Většinu zařízení bude pohánět solární energie.

Společnost bude uznávat nové hodnoty, ne o vše se bude starat stát, ale celospolečenské zájmy převezmou do rukou úspěšné podniky. Zdokonalí se sociální služby a zvýší sociální dávky, takže samozřejmě vzrostou náklady na zdravotní systém. Důchodový věk bude muset růst, což již vidíme nyní, a v roce 2050 budou dva pracující vydělávat na jednoho důchodce.

Aby se česká vláda a další zainteresované strany připravily na změny předpovídané ve zprávě, budou muset podniknout aktivní kroky k řešení těchto otázek. Mohlo by se jednat o investice do obnovitelných zdrojů energie, zlepšení infrastruktury pro zvládání extrémních výkyvů počasí a vypracování strategií na podporu migrantů a podporu sociální integrace.

Celkově zpráva vykresluje obraz České republiky, která v nadcházejících desetiletích pravděpodobně projde významnými změnami. Přestože je třeba čelit mnoha výzvám, existují také příležitosti k růstu a rozvoji. Přijetím proaktivních kroků k řešení těchto otázek si země může vytvořit pozici, díky níž bude v příštích letech prosperovat.