Jmenoval se Vahibre-meri-Neit a pracoval jako velitel cizích žoldnéřů. Poroučel vojákům pocházejí z oblasti egejských ostrovů a Malé Asie, jež působili v egyptském vojsku v období první globalizace starověkého světa. Jeho hrobka byla vybudována na konci 26. nebo na počátku 27. dynastie, tedy někdy v 5. století našeho letopočtu.

Zdroj: Youtube

Tým českých egyptologů již loni objevil největší balzamovací depozit, jaký byl dosud v Egyptě nalezen. Skládal se z 370 keramických nádob obsahující různé suroviny a materiál, který byl použit při mumifikaci. Archeologický výzkum tedy pokračoval s cílem najít samotnou pohřební jámu a jejího majitele.

Čeští vědci a hrobka velitele

Vahibre-meri-Neit byl uložen v obrovské, dvoupatrové hrobce. Hlavní šachta byla šest metrů hluboká s rozměry asi čtrnáct krát čtrnáct metrů. Uprostřed tohoto prostoru byla vyhloubena menší chodba, jež byla východo-západně orientována a měřila přibližně 6,5 × 3,3 metru. „Uspořádání šachtovité hrobky nemá ve starém Egyptě obdobu. Jen částečně se podobá takzvané Campbellově hrobce v Gíze," uvedl generální tajemník Nejvyšší rady pro památky Mustafa Vaziri.

Mumifikované tělo velitele bylo uloženo uvnitř propracovaného sarkofágu skládajícího se ze dvou částí. Vnější byla vyrobena ze dvou těžkých desek z bílého vápence. Vnitřní rakev byla vytesána z čediče a měla tvar lidského těla. Naneštěstí byl sarkofág poškozen a vykraden.

„Dvě keramické nádoby zanechané uvnitř hrobky naznačují, že ji zloději vykradli před více než 1000 lety," říká Dr. Miroslav Bárta, egyptolog Univerzity Karlovy a vedoucí české expedice. „Odnesli jak mumifikované tělo, tak veškerou výbavu, jež měl zesnulý při sobě a na sobě. Byl nalezen pouze srdeční skarab, amulet, který má zajistit příznivý výsledek posmrtného soudu a talisman ve tvaru podhlavničky."

Výbava velitele

V nenápadném prostoru nedaleko sarkofágu se však podařilo objevit 402 malých sošek ushabti vyrobených z lesklého křemenného keramického materiálu známého jako fajáns. Tyto figurky představovaly služebníky, jež měli v posmrtném životě sloužit svému pánovi. Čeští badatelé nalezli také dvě alabastrové nádoby na uchování nabalzamovaných vnitřností z mumifikovaného těla, fajánsový model obětního stolku, deset modelů pohárů a ostrakon z bílého vápence, který byl popsán náboženskými texty v hieratickém písmu.

„Kvůli omezenému prostoru se autor rozhodl pokrýt střep krátkými úryvky z Knihy mrtvých, jež byly citovány při rituálu přeměny zesnulého v mocného ducha,“ vysvětlil Dr. Miroslav Bárta. Na horní části čedičového vnitřního sarkofágu byly objeveny další nápisy, tentokrát ze 72. kapitoly knihy.

Zdroj: Youtube

Objev velitelovy hrobky je podle českých egyptologů výjimečný. Její uspořádání a strohá, ale plně funkční výbava poskytuje cenné informace o pohřebních rituálech v polovině 1. tisíciletí před Kristem. Ukazuje mimo jiné, jak se staří Egypťané přizpůsobovali krizovému období, kdy se původní charakter jejich civilizace začal pomalu vytrácet.

Zdroj:

www.ancient-origins.net, www.ct24.ceskatelevize.cz, www.cegu.ff.cuni.cz