Cestování časem je možné, tvrdí vědci. Můžeme se dostat do paralelínho vesmíru, zpět už ale ne

Lenka Bělská | 26. 11. 2022

O čase se tvrdí, že je nejzáhadnějším a nejpodivnějším fenoménem našeho vesmíru. Přestože je všude kolem nás a vnímáme ho, stále nedokážeme vysvětlit jeho podstatu. Existuje vůbec a dalo by se jím cestovat?

Standardní model vesmíru vysvětluje, že čas je jedním z jeho rozměrů. Doplňuje tři prostorové dimenze. Dohromady tak tvoří čtyřrozměrné kontinuum - časoprostor. V obecné teorii relativity je zakřivený. To se projevuje jako gravitace.

Uvnitř Země se skrývá neznámý svět, tvrdí fyzik. Netušíme, jak jádro funguje
Magazín

Uvnitř Země se skrývá neznámý svět, tvrdí fyzik. Netušíme, jak jádro funguje

Podobný popis času je však úzce spojen s jeho chápáním. Na počátku lidských dějin byl vnímán chaoticky, postupně byl označován za cyklický. Projevoval se ve východu a západu slunce, změnách ročních období, v narození i smrti. S rozvojem technologií se ale o něm začalo přemýšlet jako o lineárním. Plyne neustále kupředu a povoluje tak pokrok.

Cestování časem a paralelní svět

S tímto postojem se vyvinulo i přesvědčení, že v čase můžeme cestovat. Tento názor sdílí i nezávislý výzkumník se specializací na temporální fyziku a pokročilou koncepční vědu a technologii Marshall Barnes. Upozorňuje však, že naše kroky mohou vést pouze do paralelního vesmíru.

„Tzv. Teď může na naší časové ose fungovat pouze jednou. Pokud ale existuje multiverzum, kde se realita virtuálně zrcadlí, můžeme vytvořit nová Nyní," vysvětluje. „Už speciální teorie relativity popisovala, že univerzální Teď neexistuje, což znamená, že může být kolem nás."

Co říká věda na paralelní světy: Pravděpodobně existují a lze do nich nahlédnout
Magazín

Co říká věda na paralelní světy: Pravděpodobně existují a lze do nich nahlédnout

Existenci paralelních vesmírů potvrzuje i řada experimentů. Mezi nejznámější patří tzv. kodaňská interpretace, při níž byly fotony vyslány jeden po druhém do dvojice štěrbin s fosforeskujícím stínítkem za nimi. Vědci zjistili, že pokud do dění nijak nezasahovali, na stínítku se vytvořil interferenční obrazec, jako by každá částice prošla skulinou současně. Když ale k díře připojili měřící zařízení, fotony se musely „rozhodnout", jakou cestou se vydají. Tento pokus naznačuje, že částice nějak interagují se svým klonem procházejícím druhou štěrbinou v paralelním kosmu.

Tady, teď a tam

S představou lineárního vnímání času ale nesouhlasí fyzik a autor knihy The End of Time Julian Barbour. „Minulost, budoucnost a přítomnost neexistuje. Vše se děje současně," tvrdí.

Zdroj: Youtube

Podle něj je tedy cestování časem zcela vyloučené. Místo toho by se dalo pouze vesmírem plout a vnímat ho. „Je prostě Nyní - nic víc, nic míň. To, že existoval minulý týden víme díky paměti, kam se tyto Nyní zapsaly. Podobně, jako se minulost Země objevuje ve zkamenělinách.

Zdroj:

www.newscientist.com, www.express.co.uk, www.veda.instory.cz

Tagy teorie relativity vesmír Země