Cézannův obraz je známý pro své přesné a realistické zobrazení potravin, zejména chleba a vajec. Jenže pod zátiším se našel Cézannův vlastní portrét, který se pod zátiším skrýval 158 let. Objeven byl zcela náhodou. Na video se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Pocit, který vedl k senzačnímu odhalení

Při zkoumání obrazu dostala jedna ze zaměstnanců muzea, hlavní konzervátorka Serena Urryová, zvláštní pocit. Urryová si však všimla, že praskliny jsou seskupeny ve dvou oblastech, nikoli rovnoměrně rozprostřeny po celém plátně. Praskliny tak odhalily bílou barvu, která kontrastovala s paletou zátiší, vytvořeného v malířově takzvaném "temném" období. Konzervátorka požádala místní zdravotnickou společnost, aby do muzea přivezla přenosný rentgenový přístroj. Tím technik naskenoval 2,5 metru širokou olejomalbu v několika částech. Na photoshopu se pak ukázaly "bílé skvrny", které naznačovaly přítomnost většího množství bílého olovnatého pigmentu.

Muzeum má ve své sbírce několik děl francouzského postimpresionisty Paula Cézanna, které jsou pečlivě udržovány, Díky jejímu tušení pak konzervátorka požádala o rentgenovou expertizu obrazu. Obraz se zátiším se na první pohled jeví jako temný, náladový a je na něm zobrazen chléb, několik vajec, červená cibule a sklenice. Poté, co bylo skutečně zjištěno, že se pod Zátiším s chlebem a vejci z roku 1865 nachází další dílo, pravděpodobně umělcův autoportrét, obraz vzbudil senzaci.

Cézanne se na nás dívá

Konzervátorčina intuice může vycházet pouze z rozsáhlých zkušeností s historickými obrazy a hlubokého porozumění pracovním metodám umělců 19. století. Po odhalení portrétu se muzeum soustředí na to, aby se o skrytém uměleckém díle dozvědělo více.

Tušení Urryové se ukázalo jako správné, když snímky odhalily, že pod chlebem a vejci leží dobře definovaný portrét. "Je natočený tak, jak by autoportrét měl být: Jinými slovy, dívá se na nás, ale jeho tělo je otočené," říká odborník Oscar Holland. "Kdyby to byl portrét někoho jiného než jeho samotného, byl by pravděpodobně zepředu, čelně." Objevení samotného portrétu je velkým objevem, protože se jedná o jeden z nejrannějších malířových autoportrétů. V době dokončení zátiší mu bylo pouhých dvacet let. V té době byl Cézanne pod vlivem španělského baroka a realismu Gustava Courbeta. Modernější styl se u něj vyvinul až později.

I když to, že se jedná o portrét malíře, je pravděpodobné, dosud tato myšlenka nebyla finálně potvrzena. K potvrzení této skutečnosti je zapotřebí dalšího výzkumu. Muzejní odborníci doufají, že se jim podaří obraz analyzovat pomocí pokročilých skenovacích procesů, jako je multispektrální zobrazování, které by mohlo odhalit podkladovou práci štětce vyhodnocením textur neviditelných pro lidské oko. Rentgenová fluorescenční spektroskopie by zase mohla odhalit, které chemické prvky jsou na obraze přítomny, a tedy jaké barevné pigmenty umělec použil.

Spolu s moderními technologiemi jsou podobné objevy v dílech starých i moderních mistrů poměrně časté. Vědci již odhalili tajemství v obrazech Vincenta van Gogha, Pabla Picassa i Helen Saundersové.

Více informací k Cézannovi najdete i zde ve videu: 

Zdroj: Youtube

Zdroje: edition.cnn.com, www.smithsonianmag.com