Dodnes jsou „bojovníci z mraků“ obývající východní svahy And středověkého Peru opředeni rouškou tajemství. Jelikož po sobě nezanechali žádné písemné prameny, většina informací pochází hlavně ze zápisků španělských dobyvatelů a pár archeologických artefaktů. 

Území Chachapoyas bylo podle kronikáře Incy Garcilasa de la Vegy 32 kilometrů široké a 80 kilometrů dlouhé. Centrem jejich domoviny bylo povodí řeky Utcubamba. Vzhledem k okolnímu terénu byl tento region relativně izolovaný. Ke vzájemné interakci s ostatními obyvateli ale pravděpodobně běžně docházelo.

Chachapoya - lid z oblaků

Důkazem toho jsou zbytky opevněného města Kuelap o rozloze téměř 65 000 metrů čtverečních, které se pyšnilo až dvacet metrů vysokými hradbami. Postaveno bylo kolem 5. století našeho letopočtu v nadmořské výšce okolo tří tisíc metrů. 

Zdroj: Youtube

V areálu byly nalezeny zbytky svatyní, hrobky, astronomické observatoře, terasy a odvodňovací kanály. Archeologové předpokládají, že zde v době největšího rozmachu žilo asi 3000 lidí. Ti obývali kruhové domy se špičatou střechou. Pod podlahami některých z nich byly objeveny mumie zesnulých předků.

Předpokládá se, že Kuelap dobyli Inkové někdy ve druhé polovině 15. století, ale nezničili ho. K definitivnímu opuštění města došlo až za španělské nadvlády. Na pevnost v oblacích se následně zapomnělo až do roku 1843, kdy byly ruiny náhodou objeveny turistou Juanem Crisóstomem Nietem.

Původ lidí Chachapoyas

Největší záhadou „bojovníků z mraků“ je stále jejich vzhled. Španělský dobyvatel a průzkumník Pedro Cieza de León o nich napsal, že „jsou nejbělejšími a nejhezčími lidmi, které kdy v Peru viděl.” Francisco de Orellana si zase poznamenal, že mají světlé vlasy a jsou mnohem vyšší než Španělé. 

Tato fakta moderní vědce matou. Je možné, že Chachapoyas pocházeli z Evropy? Podle německého profesora Dr. Hanse Giffhorna je to prý možné. Během šestnácti let výzkumu spojil zvyky staré peruánské kultury s tradicemi starého světa. Mezi ně patřila například kruhová kamenná obydlí, věže, trepanace lebek nebo používání praku. To vše se podle něj poprvé objevilo v oblasti Středozemního moře již v pravěku.

Další hypotézy hovoří, že Chachapoyas své bojové nadšení a vysoké postavy zdědili po vikinských předcích nebo Keltech. Světlo na tuto problematiku měla vrhnout analýza DNA nalezených mumií. Tu měla v roce 2017 provést ředitelka Musea Leymebamba a přední autorita na peruánskou historii Dr. Sonia Guillen. Žádné výsledky ale zatím zveřejněny nebyly. 

Zdroj:

www.novinky.cz, www.ancient-origins.net, www.chimuadventures.com, www.en.wikipedia.org