Tato iluze s rotující maskou Charlieho Chaplina představuje konkávní obličej, který se většině diváků jeví jako normální vypouklý obličej. Jedinci trpící schizofrenií jsou však vůči této iluzi imunní, což vedlo vědce ke zkoumání příčin tohoto jevu. Podívejte se na video, které objasní více:

Zdroj: Youtube

Co je iluze duté masky

Iluze duté masky využívá souhry mezi zpracováním informací v našem mozku zdola nahoru, které zahrnuje smyslové informace přijímané očima, a zpracováním shora dolů, jež se opírá o naše očekávání a předchozí zkušenosti.

V případě iluze duté masky náš mozek silně očekává, že obličeje jsou konvexní, což převáží nad vizuálními signály, které naznačují skutečnou konkávní povahu masky. Toto silné očekávání vede k tomu, že iluze většinu lidí oklame.

Trpíte schizofrenií?

Pacienti trpící schizofrenií však obětí iluze nejsou. Schizofrenie, duševní porucha charakterizovaná halucinacemi, bludy a poruchami plánování, může pramenit z nerovnováhy mezi zpracováním dat zdola nahoru a shora dolů. Vědci se domnívají, že studium iluze duté masky by mohlo přinést cenné poznatky o tomto aspektu poruchy.

Cílem studie, kterou provedli Danai Dima z Lékařské univerzity v Hannoveru a Jonathan Roiser z University College London, bylo odhalit nervové mechanismy, které stojí za imunitou pacientů se schizofrenií vůči iluzi duté masky. Pomocí funkční magnetické rezonance (fMRI) zkoumali mozkovou aktivitu pacientů se schizofrenií a zdravých jedinců, zatímco jim předkládali 3D obrazy konkávních a konvexních tváří.

Výsledky byly zarážející

Všichni pacienti se schizofrenií správně vnímali konkávní obličeje, zatímco žádný ze zdravých kontrolních subjektů je nevnímal. Analýzou dat z fMRI pomocí dynamického kauzálního modelování vědci zjistili, že u zdravých jedinců se při sledování konkávních tváří posílily spoje mezi frontoparietální sítí (podílející se na zpracování informací shora dolů) a zrakovými oblastmi mozku (přijímajícími smyslové informace). U pacientů se schizofrenií však k takovému posílení nedošlo.

Zjištění naznačují, že zdraví jedinci posilují dráhu zpracování shora dolů, což umožňuje, aby jejich očekávání převážila nad rozporuplnými vizuálními informacemi. Naproti tomu pacienti se schizofrenií možná nejsou schopni tuto dráhu účinně modulovat, což vede k tomu, že konkávní tvář přijímají jako realitu.

Nejen schizofrenici

Zajímavé je, že nejen jedinci se schizofrenií, ale i ti, kteří jsou pod vlivem drog nebo alkoholu, mohou iluzi odolat. Tato podobnost může naznačovat podobné narušení vztahu mezi vnímáním a očekáváním během těchto změněných stavů vědomí.

Iluze strašidelné duté masky zaujala vědce díky svému potenciálu při identifikaci jedinců se schizofrenií. Výrazný kontrast ve vnímání mezi pacienty a zdravými jedinci vrhá světlo na složitou souhru mezi zpracováním zdola nahoru a shora dolů v lidském mozku. Další studie iluze duté masky mohou přispět k hlubšímu pochopení schizofrenie a souvisejících kognitivních procesů.

Zdroje: www.discovermagazine.com, www.wired.com, studie: pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27847925/