www.curiosmos.com, www.blogs.nasa.gov, www.en.wikipedia.org

10199 Chariklo je ledový asteroid s průměrem asi 235 km. Je tedy asi o polovinu delší než Grand Canyon a dvakrát tak široký než Lamanšský průliv. Nachází se mezi Saturnem a Uranem. Objeven byl 15. února roku 1997. Až o sedm let později ale astronomové oznámili, že disponuje dvěma prstenci pojmenovanými podle jihoamerických řek Oiapoque a Chuí.

Těleso je v současné době největší známý kentaur. Tyto objekty pocházejí z Kuiperova pásu. Jsou typické tím, že mají nestabilní oběžné dráhy. To vede k vymrštění ze Sluneční soustavy, srážce s planetou, nebo se z nich stanou krátkoperiodické komety.

Chariklo

I přesto, že odborníci o Chariklo věděli, nebyli schopni ho podrobně zkoumat. Je totiž malý a tmavý. To se však změnilo díky teleskopu Jamese Webba. Tento přístroj je totiž jediným na světě, jenž byl schopen zachytit okamžik, kdy planetka přecházela před vzdálenou hvězdou.

Zdroj: Youtube

K pozorování bylo použito zařízení Near-infrared Spectrograph (NIRSpec), které badatelé nasměrovali směrem ke slunci Gaia DR3 6873519665992128512. Jakmile se Chariklo dostala před ní, dvakrát zablikala. 

To byl jasný důkaz toho, že kentaur má dva tenké prstence. Následné výpočty potvrdily, že mají poloměr 386 km a 400 km a jsou široké asi 6,9 km a 0,12 km. Vzdálené jsou od sebe 14 km. Výsledná data navíc ukázala, že se na Chariklo nachází také krystalický led, o jehož přítomnosti se jen spekulovalo.

Prstence planet

„Byl to vůbec první pokus o zachycení zakrytí hvězdy Webbem,” řekla Heidi Hammel z Asociace univerzit pro výzkum v astronomii. „Měli jsme pouze 50 % šanci, že se nám to podaří. Identifikace a upřesnění předpovědí pro tuto neobvyklou událost bylo totiž dost náročné.”

Zdroj: Youtube

Prstence jsou pravděpodobně složeny z malých částeček vodního ledu smíchaného s troskami tělesa, které v minulosti do Chariklo narazilo. To, že nebyly rozptýleny, jak se to u malých objektů běžně stává, naznačuje, že planetka je přitahuje díky svému protáhlému tvaru a rychlé rotaci.