Magda se narodila v roce 1916 v Pacově na Pelhřimovsku. Většinu života však žila na sousedním Slovensku. Protože jako malá přišla o matku, musela otci pomáhat se svými dvěma mladšími sourozenci. Zbývající rodič ji byl i přesto schopný zajistit všestranné vzdělání. Učila se jazyky, jezdila na koni a uměla se orientovat v literatuře. Později přešla na dívčí gymnázium, kde se bouřila proti konvencím a často se dostávala do konfliktu s vychovatelkami.

S Gustávem Husákem se Magda seznámila na přednášce levicové inteligence. Jako mladý muž měl určité kouzlo, údajně byl skvělým řečníkem, byl inteligentní a dokázal lehce přesvědčit. Až mnohem později se změnil v nelítostného kariéristu. Gymnazistka Magda se tak začala zajímat o zapáleného muže, který měl vizi slibné kariéry v komunistických řadách, a i ona se pomalu začala klonit na stranu levice, a to i přesto, že její otec patřil k obdivovatelům T.G. Masaryka. Její víra ji neopustila ani v 50. letech, kdy byla svědky mnoha vykonstruovaných procesů.

V době, kdy přišel Husák přednášet na Magdino gymnázium, mu bylo dvaadvacet. Navzájem si hned padli do oka. Začali si psát a vídat se, později i na právnické fakultě, kde Magda začala studovat. Po třech letech následovala svatba a z manželství se narodili dva synové, Vladimír a Ján. Po dostudování práv se Magda zapsala na konzervatoř, protože divadlo bylo její celoživotní vášní. Roku 1946 se z politiky definitivně přemístila so kultury a začala pracovat jako asistentka režie na Nové scéně v Bratislavě. Oba manželé se tak od sebe vzdálili a moc se nevídali. Navíc ji Gustáv pravidelně zahýbal.

Roku 1951 však nastal nečekaný zvrat: Husák byl zatčen a odsouzen na doživotí v předem zkonstruovaném procesu. Nakonec si odseděl jen devět let, protože po každém mučení nakonec odvolal všechna svá přiznání. Rozsudek nad ním byl vynesen až po Stalinově a Gottwaldově smrti, takže je možné, že se jen díky tomu vyhnul trestu smrti. Tato událost však do velké míry ovlivnila i Magdin život. Měla zakázáno učit na vysoké škole, a dokonce ji vyhodili i z divadla. I s dětmi museli opustit jejich domov. I přesto však manžela v této nelehké situaci podporovala, posílala mu do vězení pohlednice s dětmi, dopisy a intervenovala, aby byl propuštěn.

Po dobu Husákova věznění si Magda našla přítele, populárního slovenského herce Ctibora Filčíka. Po návratu z vězení na ni Husák tlačil, aby se s Filčíkem rozešla, a nelíbilo se mu ani její účinkování v divadle, kam ji mezitím zase přijali. To však Magda odmítla, a tak se manželé roku 1960 rozvedli.

Nedlouho poté se u Magdy objevily vážné zdravotní problémy. Arterioskleróza, kterou trpěla, ji způsobovala únavu a časté migrény. V milovaném divadle ale zůstala až do smrti. V lednu roku 1966 byla hospitalizována a ještě tentýž den, v necelých padesáti letech, zemřela.