Zázrak jménem chemie

Dnes periodická tabulka představuje přehled 118 chemických prvků, ale existuje možnost, že objevíme další.

Mnoho z těchto prvků, jakým je například plutonium, bylo vytvořených uměle, což dodává chemii zcela nový rozměr. Ačkoliv vás množství značek a protonových čísel může děsit, nebojte, svět atomů, ze kterých se všechno, tedy i prvky, skládá, umí být velmi zajímavý a přátelský. Stačí mu plně porozumnět.

Svět je tvořený různými chemickými prvky. Každý prvek je látkou složenou z atomů. Dmitrij Ivanovič Mendělejev vytvořil periodickou soustavu prvků, která nám poskytuje strukturovaný pohled na jejich rozmanitost a základní vlastnosti každého z nich. Prvek je definovaný jako látka, kterou nelze rozdělit na jednodušší látky a která tvoří veškerou hmotu samostatně nebo v kombinaci s jinými prvky.

Jak dobře je znáte? 

Řadu z těchto prvnku najdeme také v lidském těle. V něm, stejně jako v tělech dalších živých organismů, se nacházejí prvky jako kyslík, uhlík, vodík, dusík, vápník, fosfor, draslík, sodík, chlor, hořčík, síra a různé stopové prvky, jako například jod, selen, železo nebo zinek.

Jak dobře znáte bor:

Zdroj: Youtube

Periodická tabulka prvků je rozdělená podle rostoucích protonových čísel, elektronové konfigurace a cyklicky se opakujících chemických vlastností. Mendělejev publikoval tuto tabulku poprvé v roce 1869. Periodický zákon, který definuje, že vlastnosti prvků jsou periodickou funkcí jejich atomových hmotností, stojí v základu této uspořádané struktury.

Dnes známe 118 prvků, z nichž 94 se přirozeně vyskytuje na Zemi. Zbytek byl vytvořený uměle a dosud nebyl nalezený žádný stabilní izotop. Roku 1913 Henry Moseley upravil Mendělejevův periodický zákon na základě rostoucích protonových čísel.

Jedním z prvků periodické tabulky je bor, který je též označovaný jako elektronově deficitní prvek, zodpovědný za tvorbu klastrů. Tato vlastnost boru je využívaná při tvorbě polovodičů, kde může dopovat křemík.

Otestujte své znalosti chemických prvků ze základní školy a zjistěte, které prvky máte doma v kuchyni

cs.wikipedia.org, web.vscht.cz, www.e-chembook.eu