Do šachty, kde ležel samotný sarkofág, se vědci dostávali několik týdnů. Namáhavá práce se však vyplatila. Objevili hrobku královny, jejíž jméno bylo dosud neznámé.

„Chentkaus byla významnou historickou osobností," říká český egyptolog Miroslav Bárta. „Žila v průběhu 24. století před Kristem a byla třetí nositelkou tohoto jména, jež značilo výjimečné postavení." Byla nejen manželkou panovníka, ale také matkou následníka trůnu Menkauhora, jehož pečeť byla v hrobce objevena.

Chentkaus III. a Miroslav Bárta

Pozůstatky královny byly uloženy ve zhruba třicet metrů dlouhé vápencové stavbě s nadzemní kaplí a kryptou s kamenným sarkofágem. I přesto, že místo bylo poničeno zloději, archeologové našli část pohřební výbavy i samotné kosterní pozůstatky. „Umístění jejího hrobu mezi mužskými, a to, že se neliší od ostatních hrobek ve svém okolí, je dúkazem, že ženy v tehdejší společnosti nebyly bezvýznamné," vysvětluje Bárta.

Objev pomůže objasnit historii 5. dynastie, která byla svědkem výstavby prvních pyramid. Tzv. dynastie slunečních králů vládla přibližně v letech 2435 až 2306 př. n. l. Během té doby došlo k vyvrcholení vzestupu kultu slunečního boha Rea a k posunu pochopení chápání legitimity královské moci.

V tom samém období ale docházelo i k prvním projevům klimatické změny, jež nastala přibližně v roce 2200 př. n. l. Sucho zapříčilo posunutí příznivých podmínek pro růst a vývoj rostlin, což mělo hluboké společenské důsledky.

Varovné hieroglyfy v hrobce královny Chentkaus III.

Zároveň byl Egypt pod vlivem nepotismu, zájmových skupin a upadal v něm státní aparát. Udržet jeho celistovost bylo čím dál tím více obtížnější.

Zdroj: Youtube

O tehdejší situaci se mají zmiňovat nápisy, které byly objeveny právě v hrobce královny Chentkaus III. Jejich přesný překlad ale podle egyptologa bude trvat několik let. Přesto se z nich můžeme poučit.

Zdroj:

www.tarantula.ruk.cuni.cz, www.national-geographic.cz, www.cesky.radio.cz, www.poznatsvet.cz