Egyptské pyramidy prošly po svém postavení staletími útoků vykradačů hrobů. Ale stejně tak byly zájmem archeologů. Po tisíciletích je těžké si představit, že by ještě měly co skrývat. A přesto mají.

Představte si, že jste archeolog a vejdete do prostoru, kam nikdo nevstoupil více než 4 000 let. Právě to se totiž stalo při objevu nového prázdného prostoru ve Velké pyramidě.

Na dokument o tajemství Velké pyramidy se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Vesmírná pomoc

Tým vědců zahájil před pěti lety projekt ScanPyramids, koordinovaný Káhirskou univerzitou a pařížským institutem HIP, a obrátil se na konzistentnější zdroj informací: vysokoenergetické kosmické záření zpoza naší sluneční soustavy.

Ke svému převratnému objevu vědci použili špičková zařízení, která se obvykle používají pouze pro experimenty v oblasti částicové fyziky. Pomocí těchto detektorů je totiž možné odhalit částice – tzv. miony, proudící z vesmíru skrze silné kameny starověké stavby. A hledání bylo úspěšné - dosud neznámý prázdný prostor se ukázal být komorou, která je první takto detekovanou strukturou objevenou uvnitř Velké pyramidy od 19. století. Poznatky o architektuře pyramidy by mohly přinést nové poznatky o jedné z největších, nejstarších a nejznámějších památek na světě.

Další naděje!

Velká pyramida je jedním ze starověkých sedmi divů světa a zároveň divem jediným, který dosud stojí. Byla postavena jako pohřební hrobka faraona Chufua, jehož tělo v ní sice nikdy nebylo nalezeno, ale stále se věří, že se tak jednou stane. I proto vědci stále zkoumají, kde by v pyramidě mohly být další prázdné prostory. A právě tato nově objevená „prázdnota“ může tvořit jednu nebo více místností či chodeb v pyramidě. Vědci to však zatím nemohou s jistotou říci, protože detektory částic odhalily zatím pouze přibližnou velikost tohoto prostoru, nikoli detaily jejího tvaru.

„Je zvláštní, že tato komora není propojena se zbytkem vnitřních prostor Velké pyramidy. Přestože se do ní nedá dostat, jsme si její existencí velmi jistí," říká Mehdi Tayoubi, spoluzakladatel Institutu pro ochranu kulturního dědictví (HIP), který za skenováním částečně stojí.

Miony

Vědci zkoumali vnitřek Velké pyramidy pomocí zařízení, která snímají miony, tedy subatomární částice menší než atomy. Miony jsou vedlejšími produkty vesmírných částic zvaných kosmické záření. Když totiž kosmické záření narazí na atomy v zemské atmosféře, vytvoří miony, které pak nepřetržitě prší na Zemi téměř rychlostí světla. A stejně jako snadno prolétávají otevřeným vzduchem, horniny je mohou pohlcovat nebo odrážet. A to bylo právě to, co chtěli vědci zjistit – zdali miony dokáží odhalit nové prostory v pyramidě.

Mionové detektory byly umístěny poblíž základny stavby a v oblastech hluboko uvnitř. Poté vědci spočítali počet mionů, které k detektorům dorazily z různých směrů a porovnáním různých výsledků mohli odhalit prázdné prostory uvnitř.

Jak to funguje?

Představte si příklad, kdy detektor uvnitř pyramidy zachytí o něco více mionů ze severu než z jihu. To je možné interpretovat tak, že na severní straně je o něco méně horniny, která by zachytila přicházející miony. Což znamená, že by se zde mohl nalézat prázdný prostor.

Stěna pyramidy přitom odfiltruje 99 procent přicházejících mionů dříve, než se dostanou k detektorům, takže celý proces je analyticky velmi složitý. I proto tedy shromáždění dostatečného množství dat k odhalení případných dutých prostor trvalo několik měsíců.

Nyní vědecký tým doufá, že by podobnou metodu mohli používat vědci i u jiných starověkých památek po celém světě, zejména pak tam, kde mohou být tradiční vykopávky obtížné. Takovými místy mohou být například místa hluboko v džungli nebo na svazích hor.

Zdroj: Youtube

Zdroje:

www.nature.com/articles/nature24647, spectrum.ieee.org, www.sciencenewsforstudents.org,