Psal se rok 1837. Plukovník Howard Vyse zapálil lampu a zamířil k Velké pyramidě. Potichu mířil do jejích útrob směrem k jedné z odlehlých odlehčovacích komor nad Královou komnatou. Najednou se zarazil. V mihotavém světle se před jeho očima objevil červený nápis. Egyptolog se rozhlížel dál. Rudé hieroglyfy zářily i na dalších kamenných blocích. Všechny obsahovaly variantu jména Chufu.

Nález vyvolal senzaci. Vědci konečně odhalili, komu monumentální stavba patřila. Zjistili, kdy asi mohla být vybudována a za jakých okolností. Na nenápadných graffiti postavili celý její příběh.

Cheopsova pyramida a podvod

Nápisy ale vypadaly zvláštně. Tvořily je různé druhy znaků, o kterých řada odborníků prohlásila, že byly užívány až mnohem později. Postupem času se však na rozepře zapomnělo. Spisovateli a záhodalogovi Zechariu Sitchinovi ale stále vrtaly hlavou.

„Znovu a znovu jsem četl deníky Howarda Vyseho. Nemohl jsem se zbavit pocitu, že o nálezu nápisů lže. Rozhodl jsem se proto zajít do archivu Britského muzea v Londýně a najít jiné zdroje o objevu a zkoumání Chufuovy pyramidy," píše ve své knize Kroniky Anunnaků. „Jakmile jsem rozložil poskládané archy, bylo mi jasné, že jsem našel důkaz o podvrhu."

Badatele zarazila pravopisná chyba. „Porovnal jsem nápisy z pyramidy a hieroglyfy na tzv. inventární stele z Káhirského muzea. Padělatelé napsali místo Chufu Raufu. Zjednodušeně řečeno, do symbolu kolečka nakreslili místo čtyř čárek tři s tečkou uprostřed," vysvětluje. Sitchin se zároveň opírá o fakt, že povolání písaře bylo ve Starém Egyptě vysoce prestižní pozicí. Udělat takto významnou chybu přímo ve faraonově hrobce by mělo nedozírné následky.

Čí je pyramida?

Zecharia Sitchin tuto teorii předložil v knize Schody k nebesům. Několik měsíců po jejím vydání měl dostat dopis, v němž neznámý inženýr z Pittsburghu tvrdil, že jeho pradědeček pracoval v Egyptě jako kamenický mistr. Jednoho večera měl spatřit asistenta plukovníka Vysa, pana Hilla, jak se do pyramidy krade se štětkou a barvou.

Zdroj: Youtube

„Howard Vyse prahnul po úspěchu a slávě tak moc, že padělal Chufuova jména," říká záhadolog. „To mění pohled na historii Velké pyramidy. Kdo v ní měl být doopravdy uložen a kdy byla postavena?" ptá se.

Zdroj:

www.en.suenee.cz, www.express.co.uk, www.starovekyegypt.net