www.puntorojolibros.com, www.travelarchaeology.org, www.ancient-code.com, www.ordonews.com

Velká pyramida je nejvýznamnější a nejznámější stavbou Staré říše. Uvádí se, že až do druhé poloviny 19. století byla nejvyšší uměle vytvořenou strukturou na světě. Vědci předpokládají, že kdysi byla pokryta deskami z bílého vápence, od nichž se odráželo sluneční světlo, a její vrchol zdobil zlatý jehlan. 

Ten měl podle různých teorií symbolizovat bohatství a slávu faraona nebo kumuloval energii z vesmíru. Miguel Pérez-Sánchez ale nesouhlasí. Podle jeho výpočtů staří Egypťané umístili na špičku pyramidy zlatou kouli.

Cheopsova pyramida

Prý symbolizovala Horovo oko a měla průměr 2,7 metru. Vykazovala tedy stejnou hodnotu, jako jedna ze základních matematických konstant Eulerovo číslo. Podle architekta to nebyla náhoda. 

Pérez-Sánchez je přesvědčen, že Velká pyramida byla postavena na základě matematických, geometrických, geodetických a astronomických výpočtů, což má dokázat fakt, že její povrch je přesně 100 000krát větší než číslo pí. 

„Za jakým účelem byla pyramida vybudována, je stále záhadou. O její matematické přesnosti ale není pochyb,” říká odborník. Věří, že stavba je geometrickým zobrazením Země. „43 200 násobek obvodu podstavy odpovídá zemskému poledníku. Polární poloměr je 43 200krát větší než celková výška pomníku.”

Pyramida za Atlantidy

Architekt dále odhalil, že čísla se stále opakují a odpovídají zašifrovaným slovům ve starověkém tajném kódu gematrii. „V pyramidě se neodbytně objevuje číslo 892, což znamená Atlantida.” Pérez-Sánchez si je jistý, že moudrost starého Egypta pochází právě z této bájné země. „Stavba byla vybudována jako vzpomínka na mateřskou civilizaci, kterou z dodnes neznámých důvodů pohltilo moře,” tvrdí.

Zdroj: Youtube

Tato kontroverzní teorie má řadu odpůrců. Například filolog Luis Castaño upozorňuje, že architekt se opřel o chybný měrný systém a špatně převedl jednotky. Srovnání rozměrů pyramidy a Země je tak prý bezpředmětné.