Využívání kosmického záření pro vnitřní strukturu a stavbu pyramid není ničím novým. Je stále tou nejlepší a nejnovější metodou, jak se podívat dovnitř stále neprozkoumaných prostor. V tuto chvíli upoutaly pozornost vědeckého světa dvě další neprozkoumané dutiny ve Velké pyramidě.

Na dokument na toto téma se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Větší dutina coby pohřební komora?

Ta větší ze dvou dutin se nachází těsně nad velkou galerií, což je chodba vedoucí do komnaty faraona Chufua (Chufeva). Jak ukázaly předchozí výzkumy, je dlouhá asi 30 metrů a vysoká 6 metrů. Na jejím konci by mohla být buď jedna velká, nebo více malých místností či komor. Vědci doufají nejen v jejich objev, ale i ve vysvětlení, k čemu prostory měly sloužit. Mohl by se totiž konečně najít prostor, jenž je pohřební komorou Chufua. Pokud ne, pravděpodobně se jedná o komoru, jež měla pomáhat stavitelům pyramid.

Menší dutina je záhadou

Menší dutina nachází hned za severní stěnou pyramidy. Její účel je rovněž nejasný. Je s podivem, po kolika desetiletích výzkumů jsou v pyramidách stále neprozkoumané prostory.

Mnohá objasnění do záhady vneslo právě zapojení metody skenu, jímž byly v roce 2017 odhaleny dutiny. V jejich zkoumání bude nyní pokračovat modernější sken s výkonnějším systémem, který bude miony analyzovat podrobněji.

"Plánujeme nasadit do terénu systém teleskopů, který bude mít až stonásobně vyšší citlivost než zařízení, které bylo nedávno použito u Velké pyramidy," napsal tým vědců v preprintovém článku zveřejněném na serveru arXiv.

Detektory jsou však velké, proto je nelze umístit uvnitř pyramidy. Bude proto zvolena metoda, kdy budou teleskopy umístěny venku a přesouvány podél základny, aby byly shromážděny miony ze všech úhlů. Výsledná data by pak mohla objasnit záhadu obou prostor.

"Pokud je několik m3 vyplněno materiálem, jako je keramika, kovy, kámen nebo dřevo, měli bychom být schopni jej odlišit od vzduchu," uvedl Alan Bross, vědec z Fermiho národní urychlovačové laboratoře.

I když vědecký tým získal souhlas egyptského ministerstva pro cestovní ruch a starožitnosti, s nímž může provádět skenování, stále potřebuje finanční prostředky na vybudování zařízení a jeho umístění vedle Velké pyramidy.

Kdy se tedy bude výzkum realizovat, zatím není známo.

Zdroje:

curiosmos.com, www.livescience.com, www.mirror.co.uk