Několik desetiletí archeologové a vědci pátrali po všech možných a skoro i nemožných prostorách ve Velké pyramidě. A často skutečně našli něco nového, co je posouvalo stále více k naději, že najdou objev tisíciletí.

Velká pyramida je částečně přístupná – její návštěvníci mohou shrbeni projít dlouhým tunelem až na velkou galerii. Vědci ale doufali, že nebude jediná. Mýlili se.

Na video se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Dutina, která měla skrývat velký poklad

V roce 2017 se hovořilo o zhruba 30metrové mezeře uvnitř pyramidy, která se nacházela přímo nad hlavní místností a měla dokonce i podobný průřez. Pak přišly na řadu mnohé metody, zejména miony coby kosmické částice, které měly odhalit nové prostory, neprobádané hrobky anebo místa dalších zlatých pokladů. Vše marně. Každá další snaha jen zvýšila zájem veřejnosti o faraony obecně a o starověký Egypt, což jistě není na škodu.

Nyní je ale už jisté, že objev se nekoná.

K čemu mohou být prázdné prostory v pyramidě?

Zatímco pro některé vědce jsou prázdné prostory v pyramidách ničím nečekaným, jiní spekulují, co by se v nich mohlo nalézat. Nejchtěnějším objevem je pak nesporně ideálně další velká komora neboli galerie. Mehdi Tayoubi, spoluzakladatel projektu ScanPyramids a prezident Institutu pro zachování dědictví a inovace věří, že ve Velké pyramidě by mohla být právě druhá galerie nebo komora, která by obsahovala ideálně další poklad.

Naproti tomu Aidan Dodson, egyptolog z Bristolské univerzity tvrdí, že šance najít podobnou komoru v Cheopsově pyramidě je téměř nulová. A má proto i zcela logické vysvětlení: "V pyramidě byla objevena také pohřební komora a sarkofág, takže tento nový prostor byl nad Velkou galerií s největší pravděpodobností udržován prázdný, aby se snížila váha kamene, který tlačil na její strop," řekl. Podle jeho názoru jsou podobné prostory i v dalších pyramidách, a jsou prázdné.

Na úchvatný dokument, který vás pozve do Velké pyramidy ve 360 stupňovém pohledu, se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Miony – jeden hot a druhý čehý

Právě miony, tedy kosmické částice, jež mohou pronikat do kamenné stavby ještě daleko hlouběji než rentgen, měly tuto záhadu objasnit. Jenže ani tyto hloubkové skeny, od nichž se čekalo mnoho, nepomohly. Tuto metodu dokonce bagatelizuje i sám proslulý archeolog Zahi Hawass, bývalý egyptský ministr pro starožitnosti a dodává, že se ví o tom, že je Velká pyramida plná dutin. „Musíme být opatrní, jak jsou výsledky prezentovány veřejnosti," řekl Hawass. Pro něj nebyl objev další prázdné komory ničím zdrcujícím, protože, jak sám řekl, předpokládal, že nalezený prostor bude prázdný. Jeho domněnka přitom vycházela čistě z architektonického pohledu. „Abyste mohli postavit Velkou galerii, museli jste mít dutinu nebo velkou prázdnotu, abyste se do ní dostali. Velké dutiny existují mezi kameny a mohly být ponechány jako stavební mezery."

Co vědci očekávali? O tom pojednává toto video:

Zdroj: Youtube

„Nově“ (před téměř pěti lety) nalezený prostor není spojen s žádnými známými vnitřními chodbami, takže objev se nekoná. Stejně tak samotná metoda skenování, jež měla být naprosto přelomovou metodou uplatnění moderní částicové fyziky v archeologii, se neukázala být tak účinná. Faktem ale zůstává, že každá anomálie nebo nový objev kolem Velké pyramidy zůstane i nadále senzací!

Zdroje:

www.independent.co.uk, www.histecho.com, www.thetravel.com