Město Hattusa v turecké Anatolii bylo v roce 1986 zapsáno na seznam světového dědictví UNESCO, jelikož pozůstatky města jsou datovány do doby bronzové. Tehdy, kolem roku 2000 př. n. l. byli Chetité pozoruhodnou civilizací s královstvím rozkládajícím se od Egejského moře přes Anatolii, severní Sýrii až k řece Eufrat. Od roku 1907 zde bylo objeveno mnohé.

Informace o Chetitech známe především z klínopisných textů. Nyní však víme, že chetitská kultura měla i jiný a jedinečný anatolský systém písma. Po rozpadu chetitského státu klínopisné písmo zaniklo, ale anatolské hieroglyfy se používají dál. Zejména v jihovýchodní Anatolii se tyto nápisy používaly ještě 400 let v době železné, tedy po Chetitech.

Na objev podzemního chetitského města v Turecku se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Symboly byly objeveny náhodou

Během vykopávek vedených profesorem Andreasem Schachnerem z Německého archeologického institutu, byly v tunelu Yerkapı, na jehož stavbu byly použity tisíce kamenů, nalezeny nové symboly. Vznik těchto zvláštních znaků se odhaduje přibližně na dobu před 3 500 lety.

Yerkapı v turečtině označuje "bránu v zemi", což dokonale vystihuje tuto část hattuského opevnění. Brána se nachází v umělém, 15 metrů vysokém, 250 metrů dlouhém a 80 metrů širokém náspu, který slouží jako nejjižnější bod městských hradeb. A právě tam, v tunelu, na jehož stavbu byly použity tisíce kamenů, byl učiněn zcela nečekaný objev. V polovině srpna zde docent Bülent Genç pořizoval fotografie se studenty. Přitom si všiml symbolů, o nichž se předpokládá, že byly nakresleny pomocí madderu na kamenech uprostřed tunelu Yerkapı.

Podivné symboly

Docent Genç zde celkem identifikoval 249 symbolů. Je velmi zvláštní, že vykopávky zde probíhají téměř 120 let a symbolů si v tunelu, jímž se denně prochází, nikdo nevšiml. Vzhledem k tomu, že v tunelu Yerkapı je po celý rok téměř konstantní teplota a nachází se v tmavém prostředí bez slunečního světla a deště, odhaduje se, že znaky přežily do současnosti bez poškození po tisíce let.

Vedoucí vykopávek Schachner poté přiblížil hieroglyfy vědeckému světu tím, že nechal Yerkapı a symboly naskenovat ve 3D. Přitom jsou znaky stále zkoumány a vědci si myslí, že jsou považovány za vyobrazení bohů. Nyní se jim věnuje chetitolog docent Metin Alparslan z Istanbulské univerzity, který se snaží určit, jaký význam by symboly mohly mít.

O tom, kdo byli Chetité, pojednává toto video:

Zdroj: Youtube

Brána v zemi

Tunel Yerkapı nesloužil k obranným účelům, ale byl zřejmě součástí kultovních obřadů spojených s chrámy na severu města. A právě to je díky novým symbolům nyní možné blíže zjistit. I když jsou některé znaky příliš opotřebované a nedají se přečíst, většina z nich je dobře zachovalá a dobře čitelná.

„Když se o symboly podělíme s vědeckým světem, kolegové, kteří se zabývají Chetity, budou mít názor a možná se podle toho objeví jedna nebo možná několik myšlenek. Identifikovali jsme zde celkem 249 anatolských hieroglyfů, ale všechny se od sebe neliší. Můžeme je rozdělit celkem do 8 skupin. Přidávají nám inovace v sociální oblasti. Protože jsou psány barvou, musíme je interpretovat spíše ve stylu graffiti. Myslíme si, že to bylo uděláno rychle a tak, aby to bylo rychle pochopitelné," řekl Schachner, který říká, že většina hieroglyfů nalezených v Anatolii se vyskytuje na monumentálních nápisech nebo pečetích, které mají svůj vlastní význam.

Objev symbolů v tunelu však naznačuje, že hieroglyfy byly v chetitském období používány mnohem šířeji.

Zdroje:

www.thearchaeologist.org

arkeonews.net