A tak se možná bájná Atlantida nachází rovnou na několika místech najednou.

Podívejte se na tuto obří kruhovou strukturu

Tato záhadná obří kruhová struktura byla objevena v Turecku. Právě tam ji našel tým archeologů, jež v dané oblasti hledal další kulturní bohatství. Nalezená struktura pak byla definována jako významná součást chetitské kultury.

Italsko-turecký tým archeologů tak učinil naprosto impozantní objev, který jasně dokazuje, že jde o víc, než pouze o samotnou strukturu a další z archeologických nálezů. 

Spojením tohoto objevu s dalšími nálezy, které byly na stejném místě učiněny v předchozích letech, se jasně ukázalo, že právě zde bývalo místo, jež obývali lidé.

Vědci tvrdí, že asi našli záhadné ztracené město

Přesně k tomuto závěru vědci dospěli. Nalezená kruhová struktura jim pomohla dojít k poznání, že to, co objevili, je pouze malá část kdysi existujícího města, jež zde tisíce let zpátky stálo. Jen se pak jaksi ztratilo v čase. A zřejmě také z povrchu zemského.

Záhada místa tak byla úspěšně rozluštěna. Městem, které tu kdysi bylo, je posvátná Zippalanda, patřící do chetitské kultury. Potvrdila to nejen tato kruhová struktura, ale také nalezené systémy teras, zlomky klínopisných tabulek či otisk pečeti.

To vše zde mělo své místo zhruba od konce 3. tisíciletí. 

Ačkoliv účel kruhové stavby je vědcům dosud neznámý, s velkou pravděpodobností sloužila k rituálním účelům. To také potvrdil Anacleto D'Agostino, profesor z univerzity v italské Pise: "Stavba by spolu s dalšími nálezy objevenými v průběhu let pomohla posílit identifikaci Ušaklí s významným chetitským městem Zippalanda, kultovním centrem mocného boha bouře, královským sídlem a zmiňovaným v několika slavnostech, kterých se král účastnil."

Pro více informací se podívejte na toto video:

Zdroj: Youtube

Zippalanda byl v chetitské době bůh počasí. Jeho jméno bylo mnohokrát zaznamenáno v Hattuze, hlavním městě Chetitů. Podle tohoto boha byl pak stejný název přisouzen také městu, ve kterém měl stát chrám zasvěcený bohu bouře, všemocnému Ziplantilovi.

Zippalanda bylo centrem velkých slavností a oslav své doby. Tento nález je unikátní nejen pro bližší poznání chetitské kultury, ale také připomínkou, že možná existují i další místa, jež čekají na své znovuobjevení. 

Pochopit dějiny je totiž možné jen z toho, co se našim očím ukáže jako pravdivé a na co si následně budeme moci také sáhnout. 

Zdroje:

www.ancient-origins.net

www.ancientpages.com

arkeonews.net