Chilská díra do země

Obrovská díra se objevila v chilské poušti Atacama u obce Tierra Amarilla. Pohltila polní cestu, která vede k měděnému dolu Alcaparrosa. Ten provozuje kanadská společnost Lundin Mining. Na místo byli vysláni odborníci z chilské Národní geologické a báňské služby. Ti zjistili, že má díra průměr přes třicet metrů. Dle prvních odhadů je přes šedesát metrů hluboká, některé zdroje uvádějí dokonce až 200 metrů! Díra byla obehnána bezpečností páskou. Lundin Mining uvedla, že nedošlo k žádným škodám ani újmám na zdraví lidí. Práce v dole byly zatím pozastaveny.

Než se zem propadne

Přírodní závrty vznikají při průsaku dešťové vody do země. Voda pohlcuje oxid uhličitý a tím se okyseluje. Dochází k rozpouštění hornin, například, vápence nebo křídy. To nakonec vede k propadu. Vznikají nové podzemní prostory a jeskyně. Na světě je mnoho zatím neprozkoumaných závrtů, která skrývají neuvěřitelná tajemství. Jejich průzkum obvykle vede k vědeckým objevům. I zde, jak badatelé věří, najdou něco neobvyklého. Třeba neznámé druhy rostlin a živočichů, jako v propadlinách v Číně, kde byl objeven pradávný prales. I kdyby ne, vyšetřování a zkoumání přinese alespoň nové poznatky o geologii této oblasti.

Zdroj: Youtube

Radost badatelů, starost místních

Přestože poušť Atacama patří mezi nejsušší místa na Zemi, i zde voda mohla sehrát svou roli. Místní se však obávají, že je na vině nadměrná těžba, která může mít nedozírné následky. Chile je největším těžařem mědi. Její vývoz pokrývá až čtvrtinu světové spotřeby. C. Zuniga, starosta obce Tierra Amarilla, kde žije asi 13 000 obyvatel, důrazně žádá o objasnění příčiny propadu země a vyjasnění souvislostí s těžbou. Ředitel chilské Národní geologické a důlní služby D. Montenegro slíbil, že se odborníci budou snažit příčinu závrtu objasnit a že „…zajistí, aby byla přijata veškerá bezpečnostní opatření k ochraně životů pracovníků a komunit v blízkosti místa“.

Hned po uveřejnění prvních snímků se kvůli téměř dokonalému kruhovému tvaru objevily „konspirační“ teorie o mimozemšťanech. Dle vědců není takový tvar závrtů výjimečný.

Zdroje: www.bbc.com, www.cbsnews.com, nerdist.com