Jedovatý noční vzduch

Nebezpečné průjmové onemocnění způsobuje bakterie Vibrio cholerae. V minulosti se podle zastaralé lékařské teorie choleře přisuzovalo, že ji způsobuje škodlivý „špatný“ vzduch, známý také jako noční vzduch. Teorie se opírala o názor, že původ epidemií byl způsoben tzv. miasmatem, které vycházelo z hnijící organické hmoty.

Choleru popsal holandský lékař v 17. století

Cholera byla v jednom údobí omezena pouze na východní oblasti a každoročně se vrací v epidemické podobě v Indii. Roku 1627 choleru podrobněji studoval holandský lékař Jacob Bontius v Nizozemské východní Indii (kolonie zřízené nizozemskou Východoindickou společností na území dnešní Indonésie). V roce 1642 Bontius nemoc přesně popsal.

Rozšířila se z Indie do Číny, kde její exploze roku 1669 vedla k plnohodnotné invazi západního světa. Tam pak vzkvétala po dobu dalších dvou století ve vesnicích i městech, tedy v ideálních podmínkách, jež poskytovaly industrializované oblasti s hustým osídlením a žalostnou hygienou.

Cholera kosila po staletí

V letech 1831–1832 cholera zahubila v Londýně 5 000 lidí a mnoho tisíc celosvětově. Dalších 50 000 lidí onemocnění podlehlo v letech 1849–1850. V Americe se nemoc rozšířila v letech 1836–1838 a během občanské války (12. dubna 1861 – 9. dubna 1865) stála život 50 000 osob. V průběhu 19. a 20. století proběhlo celkem šest pandemií cholery.

John Snow odhalil zdroj nákazy

Anglický lékař John Snow (mj. osobní lékař královny Viktorie) si povšiml, že v průběhu epidemie roku 1854 se případy nákazy v londýnské čtvrti Soho soustředí kolem vodní pumpy na Broad Street. Zaměstnanci místního pivovaru, kteří vodu nepili, a také ti, kteří odebírali vodu z jiné pumpy, cholerou neonemocněli. Snow vyřešil problém jednoduchým odstraněním držadla pumpy a žádné další případy onemocnění se již neobjevily. Snow vystopoval ohnisko nákazy a prokázal, že se nemoc šířila prostřednictvím kontaminované pitné vody.

Roku 1854 izoloval původce cholery (Vibrio cholerae) italský anatom Filippo Pacini. Stalo se tak o 30 let dříve, než se totéž podařilo Robertu Kochovi, který je dnes všeobecně chybně považovaný za jeho objevitele.

Výskyt cholery dnes

V současnosti je nemoc držena na uzdě dobrým hygienickým standardem a čistěním vody, i tak se cholera ještě stále vyskytuje v některých rozvojových zemích jihovýchodní Asie, Afriky, na Středním východě, v Jižní Americe a zemích bývalého Sovětského svazu. V roce 2010 propukla nákaza na Haiti, kde lidé žili po ekologické katastrofě v primitivních táborech.