Tým výzkumníků pod vedením archeologa Johna Ricka odhalil pod chrámovým komplexem řadu tajných chodeb. Tyto podzemní chodby byly dosud novodobým badatelům neznámé a jejich objev otevřel zcela novou kapitolu v historii tohoto místa.

Za 15 let vykopávek bylo v Chavín de Huántar nalezeno celkem 36 galerií a s nimi spojených chodeb, ale tato nejnovější síť byla objevená teprve před několika lety a prozkoumaná byla až vloni. Nově objevené chodby byly záměrně vybudované uvnitř hmoty obrovského chrámového komplexu, jak byl budovaný v etapách mezi lety 1200 př. n. l. a 200 př. n. l. Chodby jsou dlouhé až 100 metrů, ale mnohé z nich jsou klikaté, s pravoúhlými rohy a několika úrovněmi.

Na video se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Konaly se zde rituály

Předpokládá se, že labyrint chodeb sloužil k náboženským a obřadním účelům a dávní obyvatelé Chavínu de Huántar je využívali k rituálům a iniciačním obřadům, při nichž se pravděpodobně užívaly psychedelické drogy. Tunely jsou lemovány složitými řezbami a sochami, včetně vyobrazení hadů, jaguárů a dalších zvířat, která byla pro kulturu Chavín posvátná.

Jedním z nejvíce fascinujících aspektů objevu je způsob, jakým byly tunely postavené. Chodby jsou zhotovené z jemně opracovaných kamenů, které do sebe hladce zapadají, přestože byly postavené před více než 3 000 lety. Tato úroveň přesnosti a inženýrské zručnosti je pozoruhodná, zejména vzhledem k omezeným nástrojům a technologiím, které měli dávní stavitelé k dispozici.

Rituální oběti a psychedelika

Vědci v podzemních komorách objevili také důkazy o rituálních obětech. Našli pozůstatky morčat, lam, a dokonce i lidské kosti, což naznačuje, že tunely sloužily k obětním darům. Tento temný aspekt historie chrámu dodává našemu chápání chavínské kultury a jejich náboženských praktik novou vrstvu složitosti.

V Chavín byla tradice inhalovat halucinogenní šňupací tabák, který se vyráběl ze semenných lusků stromu vilca, které obsahují silnou halucinogenní látku, jejíž součástí je dimethyltryptamin neboli DMT,“ řekl antropolog a archeolog Richard Burger.

Vědci se domnívají, že některé z temných a izolovaných komor mohly sloužit k deprivaci smyslů, zatímco některé z větších galerií zřejmě sloužily k uctívání modly, jak tvrdí archeolog John Rick, vedoucí výzkumu. „Jedná se o chodby, chodbičky, místnosti, cely a výklenky obložené kamenem, dostatečně velké na to, aby se jimi dalo projít, zastřešené kamennými trámy. Z toho, co můžeme říct, mají galerie různorodou funkci, [ale] všechny souvisejí s rituální činností."

Tajemná chavínská víra

O chavínské víře je toho známo jen málo, ale nově objevené chodby a galerie, nyní známé jako Galerie kondorů, měly zřejmě náboženský účel, stejně jako další komory nalezené v minulosti v Chavín de Huántar. Malé komory mohly sloužit k deprivaci smyslů nebo k rituální zrakové, sluchové a hmatové dezorientaci, jiné sloužily k bohoslužbám nebo k uložení rituálního vybavení.

Navzdory temné historii chrámu je objev podzemních chodeb významným průlomem v oblasti archeologie. Nabízí nový pohled na způsob života a uctívání starověkých kultur a umožňuje nahlédnout do duchovní víry lidu Chavínů. Vzhledem k tomu, že vědci pokračují v průzkumu labyrintů tunelů pod chrámem Chavín de Huántar, je pravděpodobné, že dojde k ještě více fascinujícím objevům, které dále rozšíří naše znalosti o této pozoruhodné starověké lokalitě, která se v něčem podobá jeskyním pod pyramidami v Teotihuacánu ve středním Mexiku.

www.livescience.com, www.reuters.com, www.usnews.com