Starověké civilizace obývající Zemi před tisíci lety byly nesmírně vyspělé a sofistikované. Důkazem toho je další starověké naleziště v Indii, které bylo vybudováno bez použití "moderní" technologie.

Navíc i s ní by asi takovou stavbu bylo velmi obtížné postavit. Chrám Kailasa je šestnáctou z celkem 34 jeskyní, které byly doslova vyhloubeny z okolních skal. Celé archeologické naleziště pak nese název jeskyně Ellora a chrám Kailasa je vytesán z jeskyně číslo 16.

Indický chrám je úžasný nejen designem, ale i celou konstrukcí, kterou v té době lidé snad ani nemohli vymyslet. Samotný chrám zasahuje do skály až do hloubky bezmála 50 metrů, jeho šířka činí 33 metrů a výška dosahuje téměř 30 metrů. Je tak jedním z nejdůležitějších monolitních struktur na světě, vytesaných do jediné skály.

Chrám vytesaný do skály

Chrám byl vytesán z hory vertikálními výkopy. To znamená, že jeho stavitelé začínali od vrcholu směrem dolů, přičemž museli odstranit zhruba 400 000 tun skály z hory. Chrám je považován za jeden z největších monolitických chrámů, které kdy byly vytesány z jediné skály.

Symbolizuje horu Kailáš, jež by měla být domovem Pána Šivy, jednoho z nejdůležitějších starověkých hinduistických božstev. Chrám byl věnován hinduistickým bohoslužbám a postaven na přání krále Kršny I. z dynastie Rashtrakuta.

Ačkoli vědci uvádějí, že starověký chrám byl postaven někdy v pátém až desátém století našeho letopočtu, mnozí naznačují, že jeskyně jsou mnohem starší. Záhadou však stále zůstává, jak byly vyhloubeny? V té době totiž lidé mohli mít k dispozici maximálně kladiva, dláta a krumpáče.

Na video se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Jak jsou chrámy staré?

Ohledně stáří chrámů i vzhledem k metodice jejich stavby panují četné pochybnosti. Významný indický historik a archeolog M. K. Dhavalikar, autor knihy "Ellora", se domnívá, že svatyně i chrám Kailasa byly vyhloubeny zvlášť a v jiné době. Pak by to ale znamenalo, že celý komplex je možné zařadit do několika různých období.

Například v západní stěně jedné z jeskyň je perforované okno, na němž je vyryt sanskrtský nápis v písmu brahmi z 8. století. Je však neúplný a kvůli povětrnostním vlivům i značně poškozený. Vědci však rozluštili, že pojednává o návštěvě Dantidurgy (752-7) v jeskyni, proto jej lze zařadit do poloviny 8. století. To sice nedokazuje stáří jeskyň, ale jen to, že zde již v 8. století existovaly, přesto je zde však jasná datace. Podobně je tomu i u dalších nápisů, jež byly přesně datovány do 9. století.

Metoda postupného odstraňování skály

Pokud byl skutečně chrám vybudován metodou postupného odstraňování skály shora, stavitelé by pak museli pracovat déle než dvanáct hodin denně a odstranit kolem 5 tun skály z hory každou hodinu.

Protože i dnes zůstává nad metodikou stavby a jejím ztvárněním rozum stát, někteří dokonce razí teorii, že chrám Kailasa je výsledkem zbožného přání krále Kršny I. Navíc o výstavbě chrámu hovoří i starověká legenda, podle níž místní král onemocněl zákeřnou chorobou. Jeho manželka se úpěnlivě modlila za jeho zdraví k Bohu Šivovi a slíbila mu nový chrám, pokud budou její modlitby vyslyšeny. Slíbila, že bude pracovat bez ustání do doby, než uvidí vrchol chrámu. Poté, co se král skutečně vyléčil, královna okamžitě požádala nejlepší architekty o výstavbu. Jenže všichni věhlasní architekti to odmítali, protože věděli, že takovou stavbu nejsou schopni postavit. Až na jednoho. Architekt jménem Kokasa prohlásil, že chrám do týdne a namísto osvědčených dobových technik začal pracovat technikou vertikálního hloubení vrcholu. A skutečně chrám byl do jednoho týdne hotov.

O tajemství hovoří i toto video:

Zdroj: Youtube

Kde je tedy pravda? Trvala stavba týden, nebo 18 let, jak tvrdí jiní vědci a autoři legend? Možná by stálo za to zeptat se sochy, jež je hlavní dominantou chrámu. Socha zobrazuje Ravanu otřásající tehdy ještě skalou se stejným názvem, ze které je chrám vytesán. Samotná socha je pak považována za jeden z nejlepších kusů hinduistického umění. Třeba ona zná pravdu.

Zdroje:

www.ancient-code.com, www.sanskritimagazine.com, en.wikipedia.org/wiki/Kailasa_Temple,_Ellora,