Podobné příznaky

Jak už je známo, covid má s chřipkou mnoho společného. Jsou to především primární příznaky, které mohou být hlavně na začátku propuknutí nemoci značně matoucí a ztěžují tak schopnost rozeznat covid od běžné chřipky. 

Pokud nastydneme, většinou se počátky chřipkového onemocnění projeví únavou celého těla, kašlem, bolestí v krku a nekončící rýmou. Tyto příznaky se však mohou shodovat také s covidem. Rozlišit tyto nemoci pouze na základě klinického vyšetření může být obtížné.

Abychom mohli onemocnění covid-19 s jistotou diagnostikovat, je nutné testování. To má zásadní význam nejen v určení nemoci, ale také v jejím případném šíření dál. Zejména v případě, kdy se dlouhou dobu charakteristické ukazatele COVID-19, jako byly červené oči a ztráta čichu a chuti, staly méně spolehlivými při identifikaci onemocnění.

Důvodem je neustále se vyvíjející povaha virů, která zvyšuje složitost diagnostického procesu. Odborníci tento jev přičítají kombinaci zvýšené imunity populace a vzniku dalších mutací viru, jehož chování nelze předem předvídat.

Co je nebezpečnější

Abychom se ve složité krajině příznaků mohli orientovat, je třeba znát ty klíčové z nich. Mezi příznaky běžné chřipky patří: Bolest v krku, výtok z nosu, kašel, kýchání, bolesti hlavy, bolesti těla, horečka nebo zimnice a celková únava.

Nachlazení, chřipka, covid: Jaké jsou hlavní rozdíly?

Zdroj: Youtube

Namísto toho hlavními příznaky onemocnění Covid-19 jsou: horečka nebo zimnice, kašel, ztížené dýchání nebo dušnost, ztráta chuti nebo čichu, únava, bolesti svalů, bolest hlavy, bolest v krku, ucpaný nos, nevolnost/zvracení či střevní obíže. 

Abychom možnost nakažení covidem co nejvíce eliminovali, doporučuje se – zejména v zimních měsících – přijmout proaktivní opatření, kterými riziko nákazy a jeho šíření můžeme snížit. Jsou jimi nošení kvalitních roušek na veřejných místech, očkování proti COVID-19 a samozřejmě očkování proti sezónní chřipce.

Nic nezkazíte, pokud doma budete mít zásodu domácích antigenních testů. V případě, že se u vás projeví některý z výše uvedených příznaků, se ihned otestujete. Jen tak budete mít jistotu, jak na tom právě jste. Zdali vás zastihla jen běžná chřipka nebo se máte obávat covidu. 

Ačkoliv i chřipka může v určitých případech znamenat velké nebezpečí, covid je podle odborníků stále větší hrozbou. Důvodem jsou především respirační potíže, jako je dušnost, které jej často doprovází a které mohou celý průběh nemoci značně zkomplikovat. 

V případě, že se právě potýkáte s nachlazením, neváhejte si udělat test. Pokud by vás trápilo stížené dýchání, neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc. Včasná diagnóza umožňuje včasnou léčbu a snižuje riziko možných komplikací.

Zdroje: www.cdc.gov, www.hopkinsmedicine.org, www.mayoclinic.org