Wirth se narodil 24. listopadu 1885 a o své kariéře měl jasno. Po dokončení školy se stal policistou. Čtyřletý odklon do armády během první světové války bral jako dodatečný výcvik, a po jejím skončení se zase vrhl do práce.

Do NSDAP vstoupil v roce 1931 a do SS začátkem druhé světové války. Nedlouho poté se stal členem Akce T4, mající za úkol vyčistit rasu od mentálně a fyzicky postižených lidí. Pod jeho velením se jako prostředek zabití poprvé použil oxid uhelnatý. Tato technika se setkala s velkým úspěchem a stala se inspirací nápadu maskovat plynové komory jako sprchové místnosti.

Do operace Reinhard zaplul bez větších potíží; čišela z něj spolehlivost a oddanost pro nacistický režim. Podílel se na výstavbě prvního likvidačního tábora nedaleko polské vesnice Belzec, kterému později velel. Odsud už nebyl problém získat žádaný post inspektora všech vyhlazovacích táborů.

Divoký a ukrutný Kristián

Byli to jeho podřízení, kteří přišli s přezdívkami Kristián Ukrutný, Divoký Christian, nebo Štuka podle německého střemhlavého bombardéru. Dozorci a účastníci akcí T4 a Reinhard v poválečných procesech netajili Wirthovu zálibu v sadistickém mučení vězňů, a popisovali, jak Židy do plynových komor, nebo také sprch, jak jim bylo při příjezdu oznámeno, hnal násilím, povětšinou bičem.

,,Kdyby se někdo odvážil zabít Christiana Wirtha, celá operace Reinhard by zkolabovala. Berlín by nedokázal najít nikoho s takovým zápalem pro páchání zla," řekl o něm souzený dozorce z Treblinky Franz Suchomel.

Jako inspektor působil do roku 1943, než se poslední vyhlazovací tábor srovnal se zemí. Wirtha povýšili na hodnost majora a převeleli do Terstu v Itálii, kde měl s dalšími aktéry operace Reinhard zorganizovat likvidaci Židů v táboře Risiera di San Sabba. Při střetech s jugoslávskými partyzány ve městě Erpelle byl Wirth 26. května 1944 zastřelen.