Záludnost českého jazyka

Český jazyk je krásným a na první pohled možná jednoduchým jazykem. Opak je ale bohužel pravdou. Český jazyk se řídí striktně danými pravidly, bez jejichž znalosti jsme všichni předem ztracení. 

Ať už jde o skloňování, časování nebo například psaní S a Z, čestina si žádá přesnou znalost těchto pravidel. Pokud si je plně neosvojíme, budeme se dopouštět zbytečných chyb a náš psaný ani mluvený projev nebudou správné. 

Český jazyk se řídí Pravidly českého pravopisu, která určují základní nuance jeho používání. S pravidly českého pravopisu se začínáme seznamovat na základní škole. Často si je pak ale musíme opakovat i v dospělém věku. 

Kdo z vás někdy nepřemýšlel nad tím, jak správně napsat to či ono slovo, nebo zda ve větě, kterou má zrovna rozepsanou, je nutné napsat mě, nebo mně? 

Mě a mně lze v každé větě nahradit zájmenem ty, tedy jeho správným tvarem, který nám pomůže určit správný tvar právě v případě mě a mně. Laicky řečeno to znamená, že tam, kde můžeme použít slovo "tobě", píšeme mně. 

Jak dobře ji znáte? 

Naopak ve větách, kam se slovo „tobě“ nehodí, volíme mě a mne. Další chybou, se kterou se často setkáváme, je podmiňovací způsob slovesa být. 

Přestaňte dělat tyhle PRAVOPISNÉ CHYBY:

Zdroj: Youtube

Gramaticky správně jsou pouze tvary „bychom“ a „byste“. Dost často se ale setkáváme s tvary „by jste“, nebo dokonce „by ste“, které jsou špatně. 

Špatně píšeme také některá slova, která nám správně připadají zvláštní nebo foneticky zní jinak, než se píší. Jedním z takových slov je slovo „standardně“, které vždycky píšeme s D. Žádná další správná varianta tohoto slova totiž neexistuje. 

Pokud se tedy setkáte s tvarem „standartní“, jde o variantu, která není gramaticky správně. Slovo „standardní“ je slovo odvozené od slova „standard“. Proto je možné psát jej pouze s D. 

Kromě výše zmíněných chyb si většina lidí plete slova „tip“ a „typ“. Pojďme se tedy podívat, jaké jsou mezi nimi rozdíly. Zatímco slovo „tip“ znamená jakési doporučení, například: „Dej mi tip na dobrou restauraci,“ je slovo „typ“ označením určitého vzoru, modelu druhu. 

Setkat se s ním můžeme například ve větě: „Jaký typ žen se ti líbí?“ Kde slovem „typ“ máme na mysli například blondýnky nebo brunetky. 

Kvíz: 10 záludných slov češtiny. Většina lidí je píše špatně, co vy?

Zdroje: www.umimecesky.cz, prirucka.ujc.cas.cz, www.cesky-jazyk.cz