Vědci napříč obory dlouho přemýšleli, zda je příběh smyšlený a šlo jen o metaforu, nebo zda vysoká věž opravdu stála. V knize Genesis je zmíněno, že se nacházela v zemi Shinar v Babylónii. „Babylonská věž byla s největší pravděpodobností postavena u řeky Khabur v severní Sýrii, v místě archeologického naleziště Tell Brak. Nenacházela se tedy v jižní Mezopotámii, jak se tradičně věřilo," říká historička a expertka na Bibli Anne Habermehl.

Pozůstatky města Babylon neboli Brány Boha či Bábelu „zmatku" však byly nalezeny 88 kilometrů jižně od Bagdádu poblíž města al-Hillah, na území dnešního Iráku. V době svého největšího rozmachu mělo mít až milion obyvatel a nejméně dva tisíce let bylo centrem mezopotámské civilizace a pomyslným středem světa. Dokládají to historické prameny, včetně Bible. Významný rozvoj zažilo za vlády krále Nebukadnesara II. během let 605 - 562 př. Kr.

Smutní Židé

Panovník do historie vstoupil jako nelítostný a krutý dobyvatel, zároveň však milující manžel. Biblí je zobrazován jako šílenec, ničitel Judeje a zarytý nepřítel Židů. Nebukadnesar II. si už na začátku své vlády podrobil celé území Sýrie a Palestiny. O deset let později se lidé v Judei, povzbuzení vidinou egyptské podpory, proti králi a jeho mužům vzbouřili. Za tuto rebelii však draze zaplatili. Po osmnáctiměsíčním obléhání Jeruzalém padl a jeho obyvatelé byli deportováni do Babylonu.

K druhému tzv. babylonskému zajetí Židů došlo o rok později, kdy se opět vzbouřili. Podle proroka Jeremiáše tak do hlavního města světa přesídlilo kolem 20 tisíc Izraelitů. Ti to nesli s těžkým srdcem, což potvrzuje samotná Bible. „Nemůže být pochyb o tom, že podnět k příběhu o Babylonské věži vzešel během exilu," říká Dr. Irving Finkel z Britského muzea.

„Když se podíváte na první kapitoly, je jasné, že vycházejí z vlastní zkušenosti Judejců, kteří se setkali v Babylonu. Jejich životní osudy byly tak silné a pozoruhodné, že je autoři, filozofové, jež pracovali na hebrejských textech, do knihy začlenili." Na základě svého výzkumu si doktor Finkel myslí, že zákaz stavby věže byl způsob, jak přepsat historii. „Je to fikce zakořeněná v pravdě. Zajatci v ní totiž viděli symbol svého útlaku."

Biblická cihla

Podle experta tedy biblická Babylonská věž opravdu stála. Jasným důkazem má být cihla, kterou vlastní britské muzeum. „V knize Genesis se píše, že se ke stavbě použily cihly jako kámen a živice jako malta," říká vědec. „Tato cihla v sobě nese stopy zvláštního stavebního materiálu té doby - bitumenu, starověkého dehtu a živice.

Zdroj: Youtube

Na cihle je také vyryto jména babylonského panovníka Nebukadnesara II., jež se ujal rekonstrukce staré věže sloužící pro náboženské účely a chtěl ji přestavět na velkolepou budovu sahající až do nebes. To je podle vědce druhý důkaz, že biblický monument opravdu existoval.

Zdroj:

www.techsvet.cz, www.refresher.cz, www.cs.wikipedia.org, www.express.co.uk