Dvě civilizace vznikaly paralelně - na Západě se rozvíjela řecko-římská a podél Žluté řeky a Jang-c'-ťiang na západním pobřeží Tichého oceánu vznikala stejně vyspělá a složitá civilizace staré Číny. Právě Číňané nezávisle vyvinuli papír, střelné zbraně, pokročilou astronomii, matematiku a důmyslnou metalurgii ve stejné době a v některých případech dokonce dříve než středomořský svět. V několika věcech dokonce byli krok napřed.

Na dokument o čínském papírovém brnění se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Čínské vynálezy

Některé technologie jsou však ryze čínské a ukazuje se, že se na Západ nikdy nedostaly. Jednou z těchto technologií je i papírová zbroj. Kovové zbroje začali Číňané používat v době šangských králů, kdy v době bronzové a železné se obvykle používaly kovové plátové nebo kožené zbroje. Starověcí Číňané byli skvělými metalurgy, i když k dispozici měli více materiálů než jen kůži nebo kov.

Právě Čína je zemí, kde byl vynalezen papír. Tato zásluha se přičítá dvornímu úředníkovi jménem T'sai Lun, jenž údajně vyrobil první papír z morušového vlákna přibližně v roce 105 n. l. V poslední době však existují důkazy, že konopný papír mohl být vynalezen již dříve. Papír pak postupně nahradil bambus, želví krunýře a hedvábí, dříve určené k psaní, protože byl mnohem pohodlnější.

Zbroj z papíru

Pro papírovou zbroj byl papír napuštěn šelakem nebo jinou pryskyřicí. Tato zbroj byla v některých ohledech účinnější než tehdy používané ocelové brnění. I proto se vědci rozhodli papírovou zbroj otestovat na pevnost, odolnost a volnost pohybu a její vlastnosti byly srovnány se zbrojí kovovou.

Pro test byla vyrobena papírová brnění s pryskyřicí i bez ní. Papír použitý na brnění měl tloušťku asi 13 mm. Proti brnění pak vědci použili různé zbraně včetně mečů, luků, křesadlové pistole z 18. století a revolver ráže 0,45 z 19. století. Téměř ve všech případech si papírová zbroj bez pryskyřice vedla stejně dobře jako ocelová nebo ji překonala. Zato si hůře poradila s útoky tupým předmětem nebo proti revolveru z 19. století.

Na test papírového brnění se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Celkově se však papírová zbroj ukázala být stejně účinná jako ocelová. Ač pro ochranu byla zbroj plně dostačující, problém byl, že papírové brnění se rychle rozpadalo, když navlhlo nebo pokud bylo vystaveno opakovaným úderům. Byla tedy omezena v použití jen na konkrétní prostředí.

Nabízí se otázka, kde by byl svět, kdyby u papírové zbroje zůstalo. Možná by i války skončily dříve.

Zdroje:

www.ancient-origins.net, bluemonkeysports.com, forum.grtc.org