Tajemství dlouhověkosti

Při cvičení čchi-kung se klade důraz na pomalé, hluboké dýchání a jemné a plynulé pohyby, které podporují uvolnění a vnitřní rovnováhu. Techniky zahrnují jak dynamické, tak meditativní formy, přičemž aktivní cvičení se zaměřují na pohyby těla a pasivní na regulaci dechu a mysli.

Čchi-kung je často mylně zaměňovaný s Tai Chi, ale zachovává si svou jedinečnou podstatu. Tai Chi, původně bojové umění, se vyvinulo v disciplínu zaměřenou na zdraví, která zahrnuje fyzické pozice, řízené dýchání a soustředěnou pozornost, což z něj činí podmnožinu cvičení čchi-kung.

Výzkum přínosů čchi-kung ukazuje slibné výsledky v různých oblastech zdraví. Ačkoli jeho role v léčbě bolesti zůstává diskutabilní, studie naznačují potenciální přínos pro stavy, jako jsou bolesti krku a svalové a kosterní potíže. 

Čchi-kung navíc slibně zmírňuje příznaky chronických onemocnění, jako je fibromyalgie, CHOPN a Parkinsonova choroba, a nabízí tak doplňkový přístup ke konvenční léčbě.

Pro starší dospělé se čchi-kung jeví jako jemný, ale účinný wellness nástroj. Studie naznačují pozitivní účinky na fyzické schopnosti, rovnováhu a psychickou pohodu, ačkoli je třeba provést další důkladné studie, aby se zjistil jeho plný potenciál.

Proklepávání chodidel

Jedním z nejzajímavějších aspektů čchi-kung je jeho potenciál předcházet pádům starších osob. Důkazy naznačují, že čchi-kung zlepšuje rovnováhu a stabilitu a nabízí preventivní opatření proti pádům srovnatelné s tradičními zásahy. Což výrazně ovlivňuje délku a kvalitu života.

Proklepávání meridiánů, mistrovský cvik pro dlouhověkost:

Zdroj: Youtube

Kromě toho se terapeutický potenciál čchi-kung rozšiřuje na stavy, jako je osteoartróza kolenních kloubů, léčba rakoviny, zlepšování kognitivních funkcí a dokonce i na duševní poruchy, jako je úzkost a deprese. 

Ačkoli je třeba provést další výzkum, aby se potvrdila jeho účinnost, první poznatky naznačují slibné možnosti pro začlenění do komplexních léčebných režimů. Čchi-kung jde ale mnohem dál, než jen ke cvičení těla a duše. 

Součástí filosofie je správná aktivace meridiánů. Bodů, které se nachází v chodidlech, a každý z nich je napojený na konkrétní orgán našeho těla. Jemnou stimulací konkrétního bodu lze „vyléčit“ případné zdravotní obtíže. A jak na to?

Pohodlně se posaďte a položte si kotník pravé dolní končetiny na levé koleno. Vezměte chodidlo do obou dlaní. Špičkami palců na rukou promačkejte spodní stranu všech prstů. Poté promasírujte celé chodidlo místo vedle místa. Nejjednodušší je postupovat ve vodorovném směru zleva doprava a zprava doleva postupně směrem od prstů k patě.

Pokud narazíte na citlivé místo, věnujte mu víc pozornosti. Několikrát jej palcem jemně zmáčkněte. Tím daný orgán zaktivujete, podpoříte jeho činnost. Pokud určité místo hodně bolí, většinou to znamená, že je příslušný orgán podrážděný. V takovém případě tento bod jemně hlaďte.

Meridián označuje proud energie. Právě ji čínská medicína využívá ke stimulaci konkrétních orgánů, obnovení původní cirkulace a navrácení rovnováhy. Podle tohoto tradičního učení má člověk v těle čtrnáct hlavních toků energie. 

V místech, kde meridiány končí, je na kůži akupunkturní bod. Masáž či poklepávání meridiánů se doporučuje jako prevence, ale také jako způsob navrácení rovnováhy a zachování dlouhověkosti. 

Čchi-kung je nadčasové cvičení, které nabízí holistický přístup ke zdraví. Od svých starověkých kořenů až po moderní aplikace čchi-kung stále odkrývá potenciál pro optimální zdraví a překlenuje propast mezi starověkou moudrostí a současnou vědou.

Zdroje: sharifsourour.medium.com, www.wsj.com, www.cnbc.com