Počátky císařského harému lze zařadit do dynastie Han, která vládla mezi lety 206 př. n. l. až 220 n. l. Za více než 1400letou existenci tohoto systému si panovníci pomocí sňatků či mileneckých vztahů snažili posílit svou politiku, navázat nová spojenectví a zajistit pokračování rodové linie.

Struktura harémů se během staletí měnila. Ženy však byly vždy rozdělené do několika tříd od císařovny na vrcholu, po tzv. pokorně sloužící dámy na spodní úrovni. Jejich výběr byl pečlivý a dal by se přirovnat k dnešním soutěžím krásy. Do Zakázaného města se tak dostaly jen ty nejpůvabnější, nejchytřejší a nejvášnivější.

Čínský harém

Hlavní podmínkou bylo, aby bylo dívkám mezi 14 až 16 lety, byly svobodné a měly zajímavý původ. Tyto xiunu hledali císařovi služebníci po celé zemi. Výběrové řízení se konalo každé tři roky u brány Shenwu. Během prvního kola byly ženy seřazené podle věku a tělesných predispozic. Vyloučené byly příliš vysoké, nízké, štíhlé i objemnější. Druhý den se hodnotilo celkové vystupování, třetí byl věnovaný ladnosti pohybu a kráse jejich končetin. 

Zbývajících tisíc kandidátek muselo podstoupit gynekologické vyšetření. Vyřazených mělo být 700 z nich. I ty ženy, které prošly náročnou selekcí, neměly vyhráno. Ubytovaly se v paláci a během jednoho měsíce byla testovaná jejich inteligence a temperament. Padesátka nejlepších musela projit pohovorem, během něhož se řešila matematika, literatura a umění. Tři nejúspěšnější se staly císařskými konkubínami. Zbytek byl zařazený mezi tzv. čekající dámy. 

Čínský harém se vyznačoval přísnou hierarchií. Na vrcholu stála císařovna, která měla být příkladem konfuciánské morálky. Pod ní bylo dalších třináct milenek, pyšnících se tituly vznešená imperiální choť, choť, manželka a konkubína. Níže stálo několik vznešených dam a ošetřovatelky první a druhé třídy. I přes přísné uspořádaní žebříčku nebylo nikdy jisté, komu císař předá svou pozornost. Během dynastie Han však nebyly stanovené žádné limity pro počet manželek, které mohl panovník mít. V Zakázaném městě tak za vlády císařů Huana a Linga bylo více než 20 000 žen.

Láska podle měsíce

Vládcův sexuální život byl pod přísným dohledem a byl pečlivě plánovaný úředníky. Jelikož se věřilo, že ženy s největší pravděpodobností otěhotní během úplňku, kdy se Jin vyrovnává s Jang, tyto noci patřily výše postaveným manželkám, aby byly počaté děti s nejlepšími vlastnostmi. Zbytek měsíce patřil konkubínám. 

Zdroj: Youtube

Ty s cílem posunout se na společenském žebříčku a porodit císařovi syna, často uzavíraly spojenectví s eunuchy, kteří v harému sloužili. Právě oni totiž měli za úkol předat panovníkovi tabulky se jmény žen a popsat jejich cnosti a speciální schopnosti. Vybraná krasavice se následně okoupala a nahá byla zabalena do přikrývky. Takto se vydala do císařových komnat.

Zdroje: www.historyofyesterday.com, www.multimedia.scmp.com, www.ancient-origins.net, www.thecollector.com