První mučivé kapky

Čínské mučení vodou je považováno za psychické trýznění. Neví se, kdy přesně se začalo používat. První záznamy se v historických pramenech objevily na přelomu 15. a 16. století. Popsal ho italský právník z Boloně H. de Marsiliis. Dle jedné legendy ho prý vymyslel sám, když si všimnul, jak kapky vody hloubí kámen. V hojné míře ho používala středověká španělská inkvizice. Někteří historici se domnívají, že slovo „čínské“ bylo jen přidáno, aby působilo tajemně, jakože pochází z daleké záhadné země. Po staletí bylo považováno za jedno z nejděsivějších.

Účinná metoda?

Středověká „čínská“ metoda mučení vodou spočívala v tom, že byl vyslýchaný vězeň spoután, měl zakryté oči a na hlavu či obličej mu z nádoby nad hlavou pomalu kapala studená voda. Není mnoho záznamů, jak moc byla tato „legendární“ metoda sama o sobě účinná. Dle zápisků sice donutila oběť k přiznání, ale zda její psychiku nalomily jen kapky vody, nelze s určitostí říci. Předpokládá se, že s očekáváním další kapky postupně přicházela úzkost, která vedla až k šílenství. To se dostavilo do 20 hodin. Zcela jistě neblahý psychický účinek mělo také drastické upoutání a obava vězně, jaké mučení bude následovat, pokud se nedozná. Prý někteří trýznitelé svého vězně přesvědčili, že je ve vodě jed a že bude umírat pomalou krutou smrtí.

Trýznění jako léčba

V 19. století se mučení vodou ve Francii a Německu používalo jako léčebná metoda šílenství. Někteří lékaři věřili, že tuto nemoc způsobuje nahromadění krve v hlavě a kapky na hlavu můžou zmírnit tlak a léčit duševní choroby. Léčili tak i nespavost nebo bolesti hlavy. Bezúspěšně. I když je možné, že pravidelné odkapávání vody mohlo mít určité uklidňující účinky, na rozdíl od nepravidelného odkapávání, které přivádí k šílenství.

Mučení vodou dnes

Ač není jisté, zda tato psychická forma mučení vodou byla používána už ve staré Číně nebo je evropským objevem, inspirovala novodobé brutální mučení vodou – waterboarding. Vězeň je připoután k prknu, obvykle hlavou dolů, přes obličej má mokrý hadr, který ztěžuje dýchání. Mučitel pak lije vyslýchanému na hlavu vodu, což způsobuje pocit, že se topí. Fyzické mučení vězňů či zajatců je téměř na celém světě zakázáno. Psychické mučení zákon mnoha zemí nezakazuje. A čínské mučení vodou se v některých oblastech praktikuje i dnes.

Zdroje: allthatsinteresting.com, www.aclu.org, oddfeed.net