Jak se stát konkubínou

Je-li něco, co do života čínských císařů nepatří, pak to je monogamie. Někteří z nich měli nejen stovky, ale tisíce konkubín. Jejich úkolem nebylo pouze oblažovat v noci svého vládce, ale také rodit děti, hlavně syny. Výběr císařových milenek během vlády různých císařů podléhal různým pravidlům, v každém případě však dívky nesměly mít sebemenší tělesnou či jinou vadu.

Například za dynastie Ming byly do výběru xiunu, to znamená elegantních žen, zahrnuté všechny mladé ženy z různých vrstev, které byly svobodné a bez postižení. A dívky neměly na výběr, nemohly odmítnout, jen doufat, že jsou „ošklivé“, pokud si přály jiný život.

Čchin Š’-chuang-ti proslulý svou „terakotovou armádou“, která chrání jeho posmrtný život, byl poněkud vybíravější. V první řadě vyloučil dívky z některých etnik. Vybraná rada úředníků pak sepsala seznam „dostatečně krásných“ a vhodných dívek, které se musely ve stanovený den v doprovodu blízkých dostavit k užšímu výběru na určené místo. Obvykle méně než stovka vybraných pak mohla projít branami císařského paláce.

Nejkrásnější z krásných

Kandidátky na konkubíny – řečeno dnešními slovy, se pak musely podrobit prohlídce těla, aby se zjistilo, zda nemají kožní infekce či defekty, byť jen nějaké strupy nebo špatně zhojené rány, zarudnutí, natož pak v genitální oblasti. Na těle nesměly mít jediný chloupek, nesměly být cítit tělesných pachem.  

Dívky na pohled i pod šaty krásné pak strávily nějaký čas v péči palácových žen, které je nejdříve připravovaly na roli služebnic. Ty, co měly „talent“, postoupily dál a učily se vybranému chování, mluvě, ladným pohybům a chůzi. Dále pak umění, tanci, čtení a psaní, a také hrát šachy.  

Zrekonstruovaná tvář krásné konkubíny prvního čínského císaře

Ty nejlepší pak na zkoušku sloužily císařově matce. A musely projít dalším, tentokrát „nočním“ testem. Matka, se kterou strávily několik nocí ve společné komnatě ověřila, zda nechrápou, neskřípou zuby, nevypuzují nelibé pachy, nemluví ze spaní či nejsou náměsíčné.

A z krásek, které ve všech zkouškách obstály, si pak císař volil své konkubíny. Ale jen ta nejkrásnější z nejkrásnějších dívek se stala císařovou hlavní konkubínou „manželkou“, která kromě císařovny z ušlechtilého rodu mohla porodit dalšího císaře. A tou byla i mladičká Čeng, jedna ze dvou císařových nejbližších konkubín. Její krása ji dovedla do náruče císaře, za svou krásu ale zaplatila životem. A to krutě, jak je patrné z vykopávek Čchin Š'-chuanga-tiova mauzolea.

Krvavá čistka

Ač se o příčině smrti prvního čínského císaře Čchin Š'-chuanga-ti vedou spory, jisté je, že byl posedlý myšlenkou nesmrtelnosti, která ho nejspíš nakonec stála život. Dle jedné z nejvěrohodnějších teorií zemřel na otravu rtutí, kterou mu do elixíru mládí namíchali alchymisté. Jeho smrt provázel krvavý masakr. Předpokládá se, že dělníci a sloužící byli pohřbeni zaživa.

V hrobech jeho rozlehlého pohřebiště archeologové odkryli i znetvořené ostatky žen. Pravděpodobně byly po jeho smrti zavražděné jako lidské oběti, nebo v důsledku velké čistky. Dle pohřebních předmětů a umístění mimo komory se soudí, že to byly jeho další konkubíny a jejich služebné. Dle dobových textů druhý císař, syn druhé manželky Chu Ti, prohlásil: „Nebylo by vhodné, aby konkubíny zesnulého císaře, které nemají syny, byly na svobodě“. Nechal je proto krutě popravit.

Prokletí krásy

V hlavní komoře archeologové objevili hrob mladé, asi dvacetileté ženy s cennými šperky ze zlata a perel, nefritových doplňků, keramiky, stříbrného nádobí a zlatých prutů, což znamená, že musela být velmi vysokého postavení. Její tělo bylo rozčtvrcené, končetiny byly oddělené od těla, stejně jako hlava. Čínští vědci digitálně zrekonstruovali její tvář za pomoci rozsáhlé anatomické databáze. Oživení ukazuje, že její rysy nejsou typicky čínské a mohla mít jiný než chanský etnický původ. Právě ten, který císař ze svého výběru konkubín vyloučil. Ukazuje spíš na perský či dokonce na evropský, ač to někteří vědci zásadně odmítají.

Zrekonstruovaná tvář mladé ženy může být právě manželka Čeng, pro kterou se krása stala osudnou.

 Zdroje: multimedia.scmp.com, www.chinahighlights.com, www.scmp.com