Císařovna Wu Ce-tchien založila dynastii Zhou. Přestože její vláda trvala krátce, byla velmi efektivní. Po 15 letech u moci byla Wu Ce-tchien nucena odejít.

Vzpomínky a pocity z její vlády jsou však dodnes nejasné a smíšené – byla sice úspěšnou vládkyní, která pomohla sjednotit Čínu, ale stejně jako ambiciózní byla i krutá a nemilosrdná. Ostatně, jako nejedna čínská žena u moci.

Nemilosrdná vládkyně s mnoha zásluhami

Hromadné popravy byly za vlády normou. Bylo velmi běžné, že ten, kdo byl u moci, musel své soupeře, bez ohledu na to, byli-li jeho rodinou či ne, cíleně likvidovat. Příznivci, příbuzní i sokové byli buď přímo zabiti nebo posláni do vyhnanství. Wu Ce-tchien nebyla jiná a navíc dokázala ještě účinně využít na svou strnu i náboženskou ideologii, stejně jako propagandu, aby si zajistila a udržela své postavení. Svou absolutní moc ještě upevňovala prostřednictvím tajné armády špehů. Vychovala tři syny, jimž všem předala vládu a kteří všichni sloužili jako císaři.

Přes to všechno se Wu Ce-tchien připisuje mnoho důležitých vlivů týkajících se třídního uspořádání čínské společnosti. Zasloužila se o rozvoj vzdělání, literatury a písemnictví, jakož i podporu a příležitosti pro nižší třídy. Byla úspěšnou vládkyní, která rozšířila hranice Číny. Období spoluvlády a vlády Wu Ce-tchien nad říší Tchang v letech 655–705 bylo dobou velké expanze čínského vlivu, který dosahoval daleko do střední Asie. Úspěšně bojovala s Východoturkutským i Západoturkutským kaganátem, udržovala úpornou válku s Tibetem a dokonce se jí podařilo upevnit vládu nad Vietnamem. Zapojila se i do válek na Korejském poloostrově, kde ve spojenectví s jihokorejskou Sillou porazila a dobyla jihokorejský stát Pekče a severokorejské Kogurjo a proti odporu Silly si udržela většinu severní Koreje.

Na dokument o její úspěšné vládě se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Tajemství hrobky

V roce 2002 Podle vykopali archeologové tajemnou hrobku, ale o tom, co skrývala, informovali až v roce 2014. Právě hrobka ukázala, že první čínská císařovna popravila celou rodinu.

Hrobka nalezená v jeskyni obsahovala ostatky váženého soudce Yan Shiweie a lady Pei, jeho manželky. Nápisy na modrokamenných epitafech líčí bouřlivý život zesnulých a vyprávějí o vzestupu a pádu Yan Shiweie. Ten byl před 1 300 lety váženým soudcem, který se věnoval podpoře první a jediné ženské císařovny v historii Číny. Jenže právě ta, jíž nejvíce podporoval, jej nechala i s celou rodinou popravit. Kosti byly nalezeny v rodinné hrobce v čínském městě Si-an.

Vzestup a pád Yan Shiweie

Nápisy v rodinné hrobce prozrazují, že po smrti starého císaře a prohlášení Wu Ce-tchien císařovnou nebyli všichni této změně nakloněni, a ne všichni s ní souhlasili. Vévoda Xu Jingye se proti Wu Ce-tchien vzbouřil. Pozdější soudce Yan Shiwei byl v té době vojenským úředníkem, ale nepovedlo se jej přesvědčit, aby se k povstalcům proti císařovně přidal. Naopak, on sám se definitivně rozhodl pro její podporu. Jeden z nápisů v hrobce dolova říká, že "Pán [Yan Shiwei] si úmyslně zlomil vlastní ruku, aby se ubránil nátlaku ze strany rebelů, čímž ukázal, že jeho loajalita k císařskému dvoru nebyla otřesena."

Za svou loajalitu byl Yan Shiwei povýšen na magistráta okresu Lanxi prefektury Wuzhou a získal titul velmistra. Hrobové epitafy ho popisují jako "přísného jako podzimní mráz, stejně jako hřejivého jako zimní slunce, a přiměl lid, aby se naučil sebeovládání, a byl nastolen občanský pořádek".

Nově dosazená císařovna Wu Ce-tien dále upevňovala svou moc a loajální Yan Shiwei se stal dvorním oblíbencem. Úspěšně a moudře potlačoval všechny výzvy vůči své autoritě a dokázal udržet všechny mocné rody na uzdě.

Yan Shiwei sloužil císařovně devět let, než jeho kariéra strašlivě skončila.

Rodinná tragédie soudcovy rodiny

Ačkoli podrobnosti jsou stále nejasné, Yan Shiweiův bratr Zhiwei se obrátil proti císařovně. A kvůli tomuto prohřešku, a tedy za zločin svého bratra zaplatila dle tehdejších zvyklostí celá rodina. Yan Shiwei byl popraven v rámci kolektivního trestu, spolu s celou jeho rodinou. Ušetřena zůstala jen jeho manželka, Pei, která zemřela o několik let dříve, v roce 691. Jako definitivní stvrzení jejich viny jim nebyl ani dopřán řádný pohřeb.

První čínská císařovna Wu Ce-tchien byla nakonec sesazena vlastním synem, kterého před lety vyhnala. Krátce nato však zemřela. Po návratu dynastie Tchang byl Yan Shiwei očištěn a jeho tělo bylo řádně pohřbeno v rodinné hrobce spolu s jeho manželkou.

A tak byla hrobka objevena a v roce 2002 z ní bylo vyzvednuto několik artefaktů, včetně pestrobarevných keramických sošek strážců hrobky, bojovníků a zvířat, stejně jako zrcátko se zlatou destičkou a neocenitelné epitafy a čelenka rozpadlá na tři sta kusů.

Zdroje:

www.wikiwand.com, culturacolectiva.com, www.ancient-origins.net