Země od vzniku lidské civilizace přišla zhruba o třetinu svých lesů. Fyzici z Institutu Alana Turinga v Londýně a z univerzity v Tarapacá v Chile varovali, že během příštích 100 až 200 let by mohly být zničené všechny lesy na Zemi. Studie vydaná v roce 2020 poukazuje na ničivý dopad odlesňování na planetu a na naléhavou potřebu přijmout opatření na ochranu našich lesů. Bujné odlesňování a přelidnění planety způsobí, že již do roku 2040 zničí život, jak ho známe.

Zdravé lesy přitom nezbytně potřebujeme pro ukládání uhlíku, produkci kyslíku, podporu přírodních a lidských potravinových systémů, jako domov pro nespočet druhů živočichů a z mnoha dalších důvodů.

Co způsobuje odlesňování a jakou hrozbu s sebou nese

Podle studie zveřejněné v časopise Scientific Reports by odlesňování mohlo vést ke katastrofickému bodu zvratu, který by způsobil rychlé oteplení planety a spustil kaskádu negativních dopadů. Vědci použili počítačové modely k simulaci dopadů odlesňování na zemské klima, přičemž zohlednili faktory, jako je teplota, vlhkost a srážky.

Podívali se na historické údaje o nárůstu populace, spotřebě zdrojů a odlesňování a dosadili je do složitých matematických vzorců. Došli k závěru, že budeme-li pokračovat v ničení světových lesů, Země už nebude schopná uživit velkou lidskou populaci, píše server Motherboard.

Odlesňování může výrazně snížit množství vlhkosti ve vzduchu, což vede ke snížení srážek a zvýšení teplot. To by mohlo ještě více ztížit obnovu lesů, což by vedlo k začarovanému kruhu ničení.

Všechny lesy na planetě zmizí do 100 až 200 let

Vědci varují, že pokud bude odlesňování pokračovat současným tempem, mohly by být všechny lesy na Zemi zničeny během příštího století nebo dvou. Pro planetu by to mělo katastrofální důsledky, včetně ztráty biologické rozmanitosti, uvolňování uhlíku do atmosféry a urychlení klimatických změn.

Hlavní autor studie, doktor Dan Bunker, uvádí: „Naše výsledky naznačují, že odlesňování by mohlo způsobit, že klima na Zemi dosáhne bodu zvratu, což povede k rychlé a nevratné změně. Abychom tomu zabránili, musíme jednat hned."

Na ničivý vliv likvidace lesů se podívejme v dokumentu National Geographic:

Zdroj: Youtube

Naléhavost tohoto problému nelze přeceňovat

Lesy mají zásadní význam pro zdraví planety, protože poskytují kyslík, pohlcují oxid uhličitý a regulují zemské klima. Odlesňování nejenže ohrožuje přežití bezpočtu rostlinných a živočišných druhů, ale také ohrožuje blahobyt lidských společností na celém světě.

Je zřejmé, že je třeba podniknout kroky na ochranu našich lesů a zabránit jejich ničení. Svou roli v tomto úsilí musí sehrát vlády, podniky i jednotlivci. Musíme společně prosazovat udržitelné postupy využívání půdy, investovat do obnovy lesů a zalesňování a podporovat politiky, které naše lesy chrání.

Studie vydaná před třemi lety slouží jako důrazné varování před katastrofálními důsledky odlesňování, které je nadále velkým problémem. V roce 2019 bylo zničeno 178 milionů hektarů lesů, což odpovídá zhruba rozloze Libye.

Musíme jednat hned, abychom ochránili naše lesy a zajistili naší planetě udržitelnou budoucnost. Čas běží a my si nemůžeme dovolit déle čekat.

Zdroje: www.thesun.co.uk, news.un.org, www.vice.com