Tzv. Silurská hypotéza byla představena v roce 2018 astrofyzikem z University of Rochester Adamem Frankem a ředitelem Goddardova institutu pro vesmírná studia Gavinem Schmidtem. Kladli si otázku, zda by bylo možné najít stopy vyspělé průmyslové civilizace žijící před miliony lety v geologickém záznamu Země.

Narazili však na několik problémů. „Tektonické, mechanické a další procesy povrch oběžnice neustále mění. Její nejstarší část na vnější zemské slupce je stará pouhých 1,8 milionu let. Běžné archeologické nebo paleontologické postupy, jenž se zaměřují na zkameněliny a artefakty, se tak k hledání neznámé kultury nedají využít,” říkají odborníci.

Vyspělá civilizace před miliony lety

Adam Frank navíc tvrdí, že fosilizace je poměrně vzácný proces. „Je tedy malá pravděpodobnost, že najdeme zbytky měst nebo technologických vychytávek,” vysvětluje. Předpokládá, že s větším úspěchem by bylo možné objevit nepřímé důkazy o změnách klimatu, využívání zdrojů geotermální energie nebo anomálie v sedimentu.

„Zajistit energii bez toho, aniž by to nemělo dopad na planetu, prakticky nelze,” říká. Na naši dobu tak budou odkazovat vyšší koncentrace dusíku, dvou izotopů uhlíku, vzácné kovy, plastové nanočástice a syntetické steroidy.

Například přítomnost umělých hnojiv, plutonia-244 s poločasem rozpadu 80,8 milionů let, jaderného odpadu, plastů a dalších molekul s dlouhou životností by tak byla jasným důkazem, že planetu Zemi před miliony lety obývala neznámá vyspělá civilizace.

Ekologická stopa

Po přezkoumání několika podezřele náhlých geologických událostí, které proběhly za posledních 380 milionů let, vědci dospěli k závěru, že žádná z nich neodkazuje na fakt, že by před Homo sapiens existoval jiný inteligentní druh.

Zdroj: Youtube

Zároveň přiznávají, že pokud byla průmyslová činnost dřívější kultury krátkodobá, nemusí být snadno detekovatelná. „Kdyby ale byly objeveny nové metody, díky nimž bychom snadno zjistili i jen nepatrné stopy, mohli bychom být překvapeni.”

Zdroj:

www.en.wikipedia.org, www.nbcnews.com, www.technologyreview.com