Přejímání zahraničních slov je běžné po celém světě. A ani čeština netvoří výjimku. Díky tomu, že naše domovina funguje již po statisíce let jako křižovatka Evropy, náš rodný jazyk je tzv. výpůjčkami doslova protkán.

Nejstarší přejímky lze datovat již do předslovanského období a pochází z uralských, germánských a keltských jazyků. Patří k nim některé místní názvy, jako Ohře nebo Jizera, čí jména zvířat, například bobr a velbloud.

S přijetím křesťanství se k nám dostala latinská, řecká a hebrejská slova, díky nimž byla naše slovní zásoba obohacena třeba o kostel a školu.

Avšak nejintenzivnější jazykové výměny v naší historii proběhly za vlády německých panovníků, od cca 16. století do 19. století. Germanizace vyústila do situace, kdy vzdělanci mluvili německy a češtině tak chyběly různé výrazy.  

Přejímání cizích slov

Dnes řada lidí upozorňuje na to, že je náš jazyk ohrožen angličtinou. „Nemyslím si, že by někdy naši mateřštinu převálcovala,“ říká Kamila Smejkalová z Ústavu pro jazyk český AV ČR. „Je ale třeba znát míru a stále využívat česká synonyma.”

Zdroj: Youtube

Zároveň se nemusíme vyhýbat počešťování. Jak ukazuje praxe, postupem času slova zdomácní a jejich cizí původ nepocítíme. 

Příkladem jsou slova rýže, batikovat, bumerang, šach, šoufl nebo tajfun. Pocházejí z Indie, Malajsie, Polynésie, perštiny, hebrejštiny a čínštiny.

Zajímavostí také je, že přejímaná slova často během několika desítek let změnila význam. Třeba slovo sponzor znamenalo ručitele nebo rukojmí. Dnes jím označujeme člověka, který materiálně podporuje činnost skupin nebo jednotlivců.

Cizí slova v češtině

Přejímání se tedy bát nemusíte. Klíčové je však vědět, co daná slova znamenají. Pokud si nejste jistí, zkuste si jejich význam najít pomocí internetu.

„Za hlavní zásadu dnes považujeme nevylučovat z jazyka jakékoli výrazy. Všechny v něm mají své místo,” píše Petr Sgall z Univerzity Karlovy.

KVÍZ: Cizí slova běžně používaná v češtině. Kolik jich zvládnete?

Co znamená, když se řekne:

Zdroje: www.lidovky.cz, www.iforum.cuni.cz, www.cs.wikipedia.org, www.plzen.rozhlas.cz