Ve středověku sloužily kriminály především k zajištění delikventa po dobu vyšetřování. Pokud byl shledán vinným, čekala ho poprava. I přesto, že některé hrady měly rozsáhlé vězeňské prostory, málokdy byl provinilec potrestán odnětím svobody na několik let. Takového rozsudku se většinou dočkali pouze lumpové z vyšších společenských vrstev.

První účelové vězení, využívané pro menší zločiny, bylo založeno v Southwarku v Anglii. Začalo se stavět v roce 1107 a bylo dokončeno přibližně o 40 let později. Fungovalo až do roku 1780.

Vězení Clink

Už v roce 860 se na jižním břehu Temže nacházela cela v kněžské koleji, které se říkalo věznice. O necelých tři sta let později se však nově jmenovaný biskup, Jindřich z Blois, rozhodl postavit Winchesterský palác, jehož součástí mělo být také speciální vězení pro muže a ženy z této oblasti. Ta byla doslova semeništěm nezákonných aktivit. Nacházely se zde herny, hostince a veřejné domy.

Osudy vězňů v The Clink měly odradit všechny zločince. Lidé zde byli vystavování mučení, jež se provádělo s extrémní brutalitou. Mezi oblíbené tresty patřilo spoutání kriminálníků do okovů, které měly zabránit pohybu a spánku. Pevně přitažená železa často způsobovala nedostatečné prokrvení končetin a jejich odumření.

K dalšímu druhu trestu se používala voda. Kriminálníci v ní stáli tak dlouho, dokud jim nezačaly hnít nohy. Ženy, které byly shledány vinnýmy z cizoložství, byly ponořeny do oleje, jež se postupně přivedl k varu. Tak docházelo k extrémně bolestivé smrti.

Šílené vězení

Krutost trestů šla snížit pouze podplacením žalářníků. Za peníze navíc získal vězeň lůžkoviny, postel, jídlo nebo svíčku. Spousta rodin tak své uvězněné členy dotovala. Nevěstky měly povoleno dál provozovat svou živnost. Veškerá vydělaná hotovost šla přímo bachařům. Za poplatek mohli chudší provinilci před branami budovy také žebrat.

Úpadek věznice The Clink, jejíž jméno je prý odvozeno od zvuku cinkajících okovů, začal v roce 1649, kdy byly některé budovy Winchesterského paláce prodány. O 70 let později v ní byly umístěni jen dva chovanci. Definitivní uzavření nastalo v roce 1780, kdy byl nechvalně známý kriminál vypálen gordonskými výtržníky.

Zdroj: Youtube

Zdroje: www.historicmysteries.com, www.clink.co.uk, kriminalistika.eu