Co na tomto místě naši předkové před 700 000 lety viděli a jak žili?

Na video v angličtině o člověku heidelbergenském (Homo heidelbergensis) se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Rekonstrukce místa starého téměř tři čtvrtě milionu let

Naleziště je známo již více než padesát let. Cílený archeologický výzkum zde ale probíhá až od roku 1975. Při jednom výzkumu zde bylo odkryto prakticky celé sídliště archantropů, kde se zachovaly i zbytky lidského obydlí.

Chaty, ohniště a místa s odpadky kostí postupně odhalila i zbytky potravy a mnohé nástroje. To pak pomohlo určit, jaká zvířata zde žila a v jakém počtu. Nakonec byl díky odhalení mnoha součinných nálezů vytvořen obraz okolní přírody i vlastního sídliště. Toto archeologické naleziště popisuje i publikace Přezletice u Prahy - sídliště našich dávných předků od Jana Fridricha a Ivany Fridrichové-Sýkorové.

Úrodná krajina s bohatou faunou

V té době bylo celkově tepleji než dnes. Byl navíc počátek doby meziledové, takže pak se ještě více oteplilo. Krajinu porostly lesy, ale místo, kde je dnes naleziště, vypadalo spíše jako step. Šlo o lokalitu dnešního „Pralabe“, jehož břehy dosahují téměř až k lokalitě, kde řeka vytvořila nivu a jezírko s buližníkovými skalkami. Právě pod zlatým kopcem si tehdejší „lidé“ postavili jednoduchou chýši.

Protože byla v místě voda, byl zde i čilý život. Pobývali zde i hlodavci velikosti prasat, bylo zde hojně ryb, které dorůstaly až dvou metrů. Díky rybám se sem stahovalo i ptactvo a okolo rostly vysoké stromy, v nichž žili netopýři. V samotné travinné stepi žili různí živočichové jako krtek, rejsek, vlk, hyena, liška, kuna, ale i stáda koňů a polooslů. Dokonce se zde objevoval i menší nosorožec a stáda bizonů a dokonce i pramamutů. Lesy obývali jeleni, srny i medvědi.

Kdo zde žil?

Homo habilis zřejmě v Evropě nežil, je možné, že zde pobýval Homo erectus. Právě jedinci z Přezletic byli tomuto druhu velmi podobní. Tito jedinci byli vzpřímení, vysocí asi 160-165 cm. Měli robustní lebky a mohutné nadočnicové oblouky a chrup podobný našemu, jímž dokázali rozmělnit rozmanitou stravu.

V porovnání s pozdějšími obyvateli Evropy chyběla heidelberskému člověku v dolní části obličeje vystupující brada. Víme, že byl výborný lovec a lovil i největší zvířata, včetně primitivních mamutů. K lovu tito lidé používali účinné lovecké zbraně, masivní dřevěná kopí, lehčí oštěpy nebo další dřevěné, kostěné či kombinované nástroje. Dokonce dokázali organizovat i lov. Při lovu některých zvířat na zemi, ve vzduchu i ve vodě dokázali dokonce spolupracovat lovci z několika komunit. Předpokládáme, že se mezi sebou artikulovaně dorozumívali.

Právě tito lidé pak vytvořili i sídliště v Přezleticích, které sezónně využívali hlavně přes zimu.

V rámci komunity fungovala pak hierarchie, založená na síle rodiny. Tito lidé uznávali vůdce, nejsilnějšího a nejzkušenějšího lovce. Starali se výborně o děti i o staré a nemocné, ale své mrtvé ještě nepohřbívali. Po smrti opustili sídliště a o ostatní se postaraly hlavně hyeny.

Pokud chcete znát rozdíly mezi jednotlivými druhy homininů, podívejte se zde na toto vysvětlující video.

Zdroj: Youtube

Zdroje: en.wikipedia.org/wiki/Homo_heidelbergensis, prezletice.cz, cs.wikipedia.org/wiki/Zlaty_kopec, www.archeolog.cz