Jihoafrický paleoantropolog a badatel National Geographic Lee Berger učinil velmi překvapivý objev, který vzbudil čilé diskuse, ačkoli jeho studie dosud nebyla publikována ani recenzována. Pozůstatky Homo naledi objevil Berger a jeho tým v roce 2013 poprvé stovky metrů hluboko v klaustrofobicky těsné síti chodeb známé jako jeskynní systém Rising Star (Jeskyně vycházející hvězdy) asi 50 kilometrů severozápadně od jihoafrického Johannesburgu v oblasti známé jako Kolébka lidstva.

Na video z Bergerova výzkumu se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Podzemní astronautky

Pro prozkoumání celého jeskynního systému dal Berger dohromady tým jeskyňářek. Ženy jsou totiž daleko menší, stejně jako byl Homo naledi. Dostat se do jeskyně zvané Síň hvězd (Dinaledi Chamber) ale není vůbec jednoduché. Technické šplhání po strmém skalním útvaru zvaném Dračí záda a sestup 12 metrů vysokou kolmou šachtou by jistě zvládli i muži, ale jen velmi drobné a štíhlé ženy se cestou mohly protáhnout dvěma extrémně těsnými místy, z nichž to užší bylo široké jen 20 centimetrů. Šestice žen, které oblast prozkoumaly, si vysloužila přezdívku „podzemní astronauti“.

Archeolog tvrdí, že učinil překvapivý objev, který, pokud bude uznán jako správný, otevírá novou kapitolu v historii lidské evoluce.

Na konci výzkumu vynesly jeskyňářky ven 1550 kostí, které patří patnácti jedincům různého věku. Nad kostmi se sešel velký vědecký tým, který jejich zkoumání věnoval téměř dva roky. Závěr pak byl skutečnou bombou: Lidé ze Síně hvězd představují nový druh člověka, který podle místa svého objevu dostal jméno Homo naledi čili Hvězdný člověk (naledi pochází z místního jazyka sotho a znamená hvězda). Pokud není naším přímým předkem, je Homo naledi alespoň velmi blízkým příbuzným moderního člověka.

Nový lidský druh používal oheň

Homo naledi byly drobné bytosti vysoké asi 150 centimetrů. Jedinec vážil 45 kilogramů a jeho mozek dosahoval velikosti pomeranče. Objem mozkovny činil přibližně 500 cm3, což je srovnatelné s mozkem šimpanze či australopitéka, které připomínala i jeho ramena a trup se širokým hrudníkem. Zatímco ruce a nohy byly spíše lidské. Hvězdný člověk byl ale v porovnání se šimpanzem pozoruhodně všestranný: Ruce byly schopné precizní manipulace s předměty a zahnuté prsty se také výborně hodily ke šplhání po stromech. Stavba chodidla je téměř nerozeznatelná od té naší. Homo naledi by s modernějšími příbuznými možná dokázal držet krok: Jeho ruce, které zřejmě byly schopné zacházet s kamennými nástroji. V jižní Africe možná koexistovali Homo naledi s Homo sapiens zhruba před 300 000 lety.

Ač měl Homo naledi mozek, který byl asi o třetinu menší než mozek člověka, byl velmi inteligentní.

Zkoumání místa

Postupně byly na místě odkryty fosilie více než 12 mužů i žen, nedospělých i dospělých. Rovněž zde byly nalezeny důkazy o rituálních pohřebních praktikách, při nichž byly ostatky některých jedinců zřejmě omyty a záměrně uloženy na místo. Stěny jeskyně byly ohořelé.

"Když jsem se podíval nahoru a zíral na strop, začal jsem si uvědomovat, že strop není čistý uhličitan vápenatý. Střecha nad mou hlavou byla nad čerstvým výlevným kamenem zašedlá. Po celé stěně byly zčernalé plochy. Po celém povrchu byly částečky sazí. Celá střecha komory, kde jsme posledních sedm let pracovali, je spálená a zčernalá," řekl.

I v nedaleké jeskyni byly odkryty zbytky malého ohniště obsahujícího spálené antilopí kosti, které lemovaly zbytky mnohem většího ohniště, a stejně tomu bylo i na dalších místech. Podle Bergera všude, kam tito lidé přišli, rozdělali oheň a vařili zvířata. Rozdělávali ho i tam, kde se zbavovali mrtvých. To vše svědčí o jejich velké inteligenci.

Jak uvádí Berger, byly objeveny obrovské hroudy dřevěného uhlí, tisíce spálených kostí, obří ohniště a vypálená hlína. Kdy začal Homo sapiens používat oheň k vaření a svícení, je již dlouho jednou z nejspornějších otázek v paleoantropologii.

Hvězdný člověk - náš příbuzný

"S poměrně velkou jistotou formulujeme hypotézu, že tento hominid s malým mozkem, Homo naledi, který existoval ve stejné době, kdy se domníváme, že Homo sapiens sdílel části Afriky, používal oheň k různým účelům," řekl Berger.

Na video o tom, jak Homo naledi používal oheň, se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

"Tvrzení o používání ohně v jihoafrických jeskyních mají dlouhou historii," řekl Tim D. White, ředitel Výzkumného centra lidské evoluce na Kalifornské univerzitě.

Je tedy velmi pravděpodobné, že lidský druh malého pračlověka se šimpanzím mozkem je naším novým příbuzným.

Na velmi zajímavé video se podívejte i zde:

Zdroj: Youtube

Zdroje: www.ancientpages.com, www.abicko.cz