Co by s námi jaderný výbuch vlastně udělal? Následky si dnes jen stěží dokážeme představit.

Pokud byste přežili jaderný výbuch...

Začít to může téměř nevinně. Na obloze se objeví záblesk, který je stejně jasný jako slunce. Možná i jasnější. Pokud jen tušíte, o co může jít, rychle odvrátíte tvář a běžíte se schovat.

Jas však náhle zmizí, ale po chvíli se opět vrátí a pokračuje. To je charakteristické pro jaderný výbuch. Dvojitý záblesk způsobený soupeřením ohnivé koule a rázové vlny. Je neuvěřitelně horký a jasný.

Pokud jste přežili v tento moment, rozhodně nemáte vyhráno. Na řadě je totiž tlaková vlna. Ta se skládá z rázové vlny přetlaku, po níž následuje výbuchový vítr směrem ven, často se zpětným větrem, který se vrací k nulovému bodu.

Ta v závislosti na vydatnosti a výšce výbuchu zničí nebo poškodí všechny postavené stavby v určitém okruhu od epicentra.

Co by se s vámi ale stalo dál?

Lidé by nejprve umírali v důsledku přímých explozí. Následovala by přetrvávající radiace a ani životní prostředí by nezůstalo nedotčeno.

Pro více informací se podívejte na toto video:

Zdroj: Youtube

Ti, jež by skutečně přežili a nenesli si žádné přímé následky, by však trpěli dále. Podle vědců by totiž mohl nastat globální hladomor. Ten by byl zapříčiněn obrovským množstvím sazí blokujících Slunce a narušením všech klimatických systémů. Lajcky řečeno by nedocházelo k produkci potravin.

Nejhorší z možných scénářů pak představuje smrt způsobená hladem zhruba pěti miliardám lidí. Hladomor je tak hrozbou číslo jedna pro případné přeživší.

Hrozily by také požáry v důsledku jaderného výbuchu. Ty by následně vnesly do horních vrstev atmosféry obrovské množství sazí, jež by se rozšířily po celém světě. A podle vědců by razantně ochladily naší planetu. Narušené zemské klima by pak neblaze ovlivnilo všechny ekosystémy. Produkce potravin by se zastavila.

Úbytek plodin by byl nejzávažnější v zemích středních a vysokých zeměpisných šířek, včetně hlavních exportních zemí, jako jsou Rusko a Spojené státy. Právě to způsobilo omezení vývozu a země závislé na dovozu, jako je Afrika či Blízký východ by tak zůstaly zcela odříznuté od potravin.

Jaderná válka by byla ničivější, než si myslíme. Pokud by k ní skutečně došlo, všichni budeme na straně poražených.

Zdroje:

www.businessinsider.com

scienceinfo.net

www.ready.gov