Stejně jako se hvězdy rodí a umírají, i Slunce má nějakou životnost. Protože je na něm ale naše Země závislá, v okamžiku, až Slunce zanikne, bezprostředně to ovlivní i modrou planetu. Jak ale bude zánik Země vypadat?

Hvězdy, jako je Slunce, časem ztrácejí hmotu, a to především prostřednictvím slunečního větru. Stejně tak se oběžné dráhy planet kolem Slunce pomalu rozšiřují. To sice jednou Zemi nezachrání od zkázy, ale je možné, že v té době už bude lidstvo, bude-li nějaké, žít třeba na Neptunu. Podívejte se na tuto teorii.

Více informací získáte v tomto videu:

Zdroj: Youtube

Jak se rodí hvězdy?

Během smrti se bude Slunce rozšiřovat do podoby rudého obra, který nakonec vypaří Zemi. Celý proces se stane asi za 7 nebo 8 miliard let, což v tuto chvíli znamená, že lidé jsou na světě jen asi 40 tisícinu této doby.

V jakési pomyslné ose tedy lidstvo ze života Země existuje asi jen jedinou sekundu. S tím souvisí i velká bezvýznamnost našich životů v porovnání s globálním časem a stářím vesmíru.

Slunce začalo svůj život jako každá hvězda, tedy velká aglomerace plynu, většinou vodíku s příměsí helia a dalších prvků. Všechny tyto plyny mají nějakou hmotnost, jejímž vlivem by se nakonec vlastní vahou zřítily. V nitru protohvězd se pak plyn zahřívá do doby, dokud se z atomů neoddělí elektrony. Tím se plyn izoluje a ionizuje a tento proces se jmenuje plazma. V rámci procesu se atomy vodíku vzájemně pospojují a vznikne helium. Při této fúzi se uvolní energie ve formě světla a tepla a postupně se opakovaným procesem zrodí hvězda.

Celý tento proces trvá miliardy let.

Jak bude Slunce umírat

V okamžiku, kde se všechen vodík ve slunečním jádru sloučí na helium, nebude už Slunce schopno generovat tolik energie. A stane se to, co jsme psali výše, zhroutí se pod vlastní vahou. Nebude zde už takový tlak, aby se vodík sloučil s heliem, zato vodík se bude slučovat i nadále. Energie zde bude dál, Slunce bude dál svítit, ale jeho heliové jádro se zhroutí samo do sebe. Vznikající energie bude mít za následek větší jasnost Slunce, ale to se pod jejím vlivem nafoukne do podoby červeného obra. Jeho povrchová teplota bude nižší než u Slunce dnes, ale Slunce v podobě obra bude mnohem větší.

Slunce by se navíc mělo podle nové studie zvětšit natolik, že v horizontu 5 milionů let pohltí planety Merkur, Venuši a Zemi. Toto již odhalila studie astronomů Klause-Petera Schrödera a Roberta Connona Smithe v roce 2008.

Naše Země se uškvaří

Svítivost Slunce se každou miliardu let zvyšuje zhruba o 10 procent a momentálně se obyvatelná zóna, v níž může existovat kapalná voda, nachází v rozmezí asi 0,95 až 1,37násobku poloměru oběžné dráhy Země. Postupně se však tato zóna bude posouvat ven a v době, kdy se Slunce změní v rudého obra, bude Mars v této obyvatelné zóně. Jenže naše Země již v tu dobu bude rozžhavěná a bude nikoli modrou planetou, ale parní lázní, kde se budou oceány vypařovat a rozkládat na vodík a kyslík, přičemž vodík bude unikat do vesmíru a kyslík reagovat s povrchovými horninami. Atmosféra bude tvořena většinou dusíkem a oxidem uhličitým, stejně jako je tomu na Venuši.

Ale tento proces není zatím vypočitatelný, protože bude záviset ne mnoha okolnostech.

Na video se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

My musíme jen doufat, že lidstvo, bude-li ještě nějaké, už bude v tu dobu obývat jiné planety naší sluneční soustavy. I ostatní planety ale budou zánikem Slunce ovlivněny. Dobře, že my už to neuvidíme.

Zdroje:

earthsky.org, www.popsci.com, www.livescience.com