Psal se rok 1931, kdy belgický kněz a astronom v jedné osobě Georges Lemaître došel k hypotéze tzv. kosmického vejce. Podle ní bylo na začátku obrovské atomové jádro, které obsahovalo všechny důležité částice. Jakmile se toto těleso rozštěpilo, uvolnila se obrovská energie, která způsobila rozpínání vesmíru.

Během desetiletí teorii upravovali největší žijící myslitelé. Společnými silami tak došli k tzv. velkému třesku. Podle současných fyzikálních modelů se měl odehrát před 13,8 miliardami lety. V té době extrémně hustá a teplá singularita „explodovala”. Vznikl tak časoprostor a v něm hvězdy a galaxie. Odborníkům však stále vrtalo hlavou, odkud se tento počátek všeho vzal. 

Co bylo před velkým třeskem

„Podle mého názoru vesmír existoval již před velkým třeskem,” říká britský částicový fyzik Brian Cox. „Nebyla v něm ale žádná hmota, pouze časoprostor a energie. Představit si ho můžeme jako jemně se vlnící oceán.”

Množství energie nakonec způsobilo, že se celá struktura protáhla. Tuto expanzi označujeme jako inflaci. Jakmile skončila, oceán byl velkým třeskem přeměněn na hmotu. „Vzor vlnek je dodnes rozeznatelný. Projevují se jako oblasti mírně odlišné hustoty v plynném vodíku a heliu. Hustší plyny se dále spojily a vytvořily první hvězdy,” vysvětluje profesor.

Cyklický vesmír

Nositel Nobelovy ceny za fyziku za rok 2020 Roger Penrose šel ještě dál. Zeptal se, co bylo před tímto oceánem časoprostoru a energie. „Máme vesmír, který se rozpíná. Jeho veškerá hmota se pomalu rozpadá až je nakonec pohlcena černými dírami. Jenže víme, že tyto objekty se následně vypařují tzv. Hawkingovým zářením a vytváří něco, co nazývám Hawkingovy body.”

Vědec jich našel zatím šest. Jsou prý asi osmkrát větší než průměr Měsíce a jsou mírně teplé. Mají být důkazem, že před naším vesmírem existoval jiný, jenž zanikl, aby ten náš mohl na jeho základech pomocí velkého třesku opět vzniknout. 

Zdroj: Youtube

„Pro milovníky mytologie je Penroseova vize dostatečně pochopitelná,” říká Alastair Wilson, profesor filozofie na univerzitě v Birminghamu. „Cyklický kosmos slibuje nekonečné nové světy zrozené z popela jejich předků. Starodávný symbol Uroborose, neboli hada požírající svůj vlastní ocas, tak získává vědečtější vysvětlení. 

Zdroje: www.bbc.com, www.cs.wikipedia.org, www.express.co.uk