"Poslední hvězda pomalu vychladne a zanikne. S jejím zánikem se vesmír opět stane prázdnotou, bez světla, života a smyslu." Tak varoval fyzik Brian Cox v seriálu BBC Vesmír.

Napadlo vás někdy zeptat se, co existovalo před vznikem vesmíru? A víme skutečně, kde ve vesmíru se nacházíme? Je nemožné zjistit, co existovalo před vznikem vesmíru. Alespoň mnoho fyziků považuje tuto otázku za nesmyslnou a tvrdí, že velký třesk, který stvořil vesmír, byl vlastně počátkem času.

Vesmír je možná konečný, ale i kdyby tomu tak bylo, není v současné době možné pozorovat, co se nachází za jeho hranicemi, ani jej umístit do nějakého většího systému. Nová teorie však ukazuje cestu.

Cyklický vesmír je odpovědí

Dosud jsme si mysleli, že vesmír začal velkým třeskem. Ale tým matematiků z Kanady a Egypta tuto hypotézu vyvrací v nové studii, která pomocí nejmodernějších vědeckých teorií a obrovského souboru rovnic dokazuje, že vesmír velkým třeskem nezačal. Na obhajobu svého názoru použili vědci teorie ze světa kvantové mechaniky.

Na video o novém objevu se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Fáze vesmíru jako skupenství vody

Vesmír podle nové studie v podstatě prochází čtyřmi různými fázemi. A to, co si pod slovem vesmír představujeme, je jen další "kosmologickou fází" sebe sama, tedy vesmíru. Právě proto, že je vesmír nekonečně velký, je cyklický a vždy existoval v jedné ze čtyř fází.

I když se tedy vesmír rozpíná, určité změny způsobené kvantovou mechanikou nakonec rozpínání zastaví. Vše se vrátí do bodu blízkého nekonečnu a pak se vesmír začne zase rozpínat. Že z toho nejste moudří?

"V našem kosmologickém modelu vesmír nezačal velkým třeskem, ale došlo k fázovému přechodu z jedné fáze vesmíru do druhé," vysvětluje profesor Mir Faisal, který čtyři různé fáze vesmíru připodobňuje třem různým fázím, lépe řečeno skupenstvím, vody. „Stejně jako se můžeme dozvědět o vlastnostech ledu studiem vody, která z něj vznikla, můžeme se studiem fyziky tohoto vesmíru dozvědět o kosmologii před velkým třeskem."

Kosmologický model

Rozpínání vesmíru se v určitém okamžiku zastaví a poté bezprostředně následuje fáze smršťování. „Nový kosmologický model eliminuje místa, kde jsou porušeny fyzikální zákony. Proto se lze vyhnout i singularitě velkého třesku," říká Faisal.

V kosmologickém modelu vědců vzniká cyklická povaha vesmíru v důsledku přidání kvantových efektů do kosmologického modelu vesmíru. Ačkoli existuje mnoho různých přístupů ke kvantové gravitaci, většina těchto různých přístupů má společné to, že existuje minimální délka, pod kterou prostor neexistuje. Stejně tak existuje také maximální energie a žádný objekt ve vesmíru nemůže mít energii větší, než je tato maximální energie.

Výzkumný tým zahrnul vliv minimální délky a maximální energie do kosmologického modelu, načež přišel s cyklickým vesmírem.

Tvrdit, že vesmír byl vynalezen nebo stvořen, znamená vyslovit předpoklad, který vysloví jen málo fyziků. V otázce, co existovalo před vznikem vesmíru, se ti, kdo se touto problematikou zabývají, nerozdělují na alternativní vysvětlení, ale na ty, kteří tvrdí, že tato otázka něco znamená, a na ty, kteří ji považují za zcela nesmyslnou.

Před vesmírem byl tedy zase jenom vesmír, jen v jiné fázi. Takový je nejnovější poznatek.

Na odlišnou teorii vědce Stephena Hawkinga se podívejte v tomto videu:

Zdroj: Youtube

Zdroje:

anomalien.com, www.enotes.com