https://www.thoughtco.com, en.wikipedia.org/wiki/Skyquake, www.forbes.com

Zvuky mohou mít podobu slabého dunění, nebo hvízdání. Mohou být od slabých až po extrémně hlasité, ale jejich přesná příčina není dobře známa. Nebetřesení přitom na „první poslech“ zní jako zvukový třesk nebo střelba z děla. Je to často ohromně hlasitý zvuk, kdy se roztřesou okna. Zatímco sonický třesk je způsoben objektem, který prolomí zvukovou bariéru, nebeské zemětřesení vzniká bez zjevné příčiny.

V průběhu let bylo pro tyto nebeské zvuky navrženo hned několik teorií, které je vysvětlují. Mezi ně patří přírodní příčiny, jako je vniknutí meteoritů do zemské atmosféry, zemětřesení a zvukové rázy z letadel. Ač lze mnohé z těchto událostí snadno vysvětlit, zůstává i řada zpráv o nebetřeseních, která jsou obtížně vysvětlitelná.

Na video se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Tajemný jev dodnes nemá jasné vysvětlení

Zprávy o nebetřeseních se objevují již po staletí a existuje mnoho historických svědectví o tomto jevu z celého světa. I přesto však máme stále nedostatek vědeckých údajů a k lepšímu porozumění zemské atmosféře a přírodním procesům, které v ní probíhají, je zapotřebí dalšího výzkumu a zkoumání. Samotných vědeckých studií o tomto jevu bylo provedeno poměrně málo.

I přesto však můžeme tento záhadný jev popsat v několika bodech.

Nebetřesení se vyskytují v různých částech světa. Nebeská zemětřesení byla zaznamenána ve Spojených státech, Evropě, Asii a Austrálii. Vědeckých důkazů, které by vysvětlovaly příčinu tohoto jevu, je navzdory četným zprávám stále velmi málo, ale někteří vědci se domnívají, že nebetřesení mohou být způsobena přírodními procesy, jako jsou dopady meteoritů, zemětřesení a sopečná činnost. Jiní zase tvrdí, že se jedná o fenomén způsobený člověkem, tedy lidskou činností, jako například testování vojenských letadel a zbraní nebo uvolňování plynů z průmyslových zařízení.

Skutečnost, nebo podvrh

Ačkoli byly navrženy některé teorie vysvětlující nebetřesení, k úplnému pochopení tohoto jevu a určení jeho příčiny je zapotřebí podrobnější výzkum. Do té doby zůstanou záznamy o třesení nebe pravděpodobně jedním z mnoha záhadných zvuků oblohy.

A kdybyste zapátrali po sociálních sítích a médiích, naleznete spoustu nejrůznějších záznamů nebetřesení, ale je třeba mít na paměti, že mnohé z nich jsou podvody.

Kde se nebe třese prokazatelně?

Jsou však místa, kde bylo nebetřesení zaznamenáno prokazatelně. Ačkoli se nebeské otřesy vyskytují po celém světě, většina z nich byla zaznamenána v blízkosti pobřeží, proto by mohl mít jejich původ co do činění i s blízkostí vody. Jedná se například o oblasti kolem řeky Ganga v Indii, východní pobřeží a Finger Lakes ve Spojených státech. Záznamy pocházejí také z oblasti kolem Severního moře v Japonsku, ale výjimkou nejsou ani místa zálivu Fundy v Kanadě a části Austrálie, a události zaznamenané v Belgii, Itálii, Irsku nebo Skotsku. Podle toho dostávají tyto podivné události i svá jména. V Bangladéši je titulují "barisalská děla“, Italové jim říkají "balza", "brontidi", "lagoni" nebo "marine", pro Japonce jsou to výkřiky z moře neboli "umimari“… Co země, to jiný název, navíc často ovlivněný i legendami, jak uvádí Wikipedie. Kupříkladu severoameričtí Irokézové věřili, že dunění je zvukem Velkého ducha, když pokračuje ve stvoření světa. A objevují se i teorie o UFO. Navíc dle intenzity a síly nebetřesení může být jeho původ různý.