Děsivá perspektiva německy mluvící Afriky s koloniemi obnovenými a kontrolovanými od Sahary po Madagaskar by byla drsnou realitou. Podívejte se na modelové video zde:

Zdroj: Youtube

Co by se stalo s některými zeměmi

Hitlerova vize nové německé říše sahající až k Uralu nebyla nemožným snem. V roce 1942 už nacistický režim ovládal rozsáhlá evropská území a proniknul na Kavkaz a k Volze. Operace Mořský lev, plán invaze na britské ostrovy, a její protějšek Operace Zelená, zaměřená na Irsko, naznačovaly brutální expanzi. Zatímco osud Anglie v třetí říši zůstával nejistý, Irsko mohlo čelit okupaci a vládě německého diktátora. Ani jedna z operací však naštěstí nikdy nebyla uskutečněna.

Japonsko – mocnost číslo jedna

Japonsko se v tomto alternativním triumfu mohlo stát dominantní světovou mocností. Po pokoření Britského impéria, Austrálie a dokonce i Spojených států by japonská expanze v Tichomoří narazila na minimální odpor. Hospodářská krajina 21. století by mohla vypadat úplně jinak, bez asijského obchodu a výroby, které jsou základem globalizace.

Ambiciózní diktátor

Jak se Hitlerův vliv rozšiřoval, jeho ambice sahaly až do Afriky. Německo, které po první světové válce přišlo Versailleskou smlouvou o kolonie, usilovalo o znovuzískání a rozšíření svých území. Obyvatelstvo Jihoafrické republiky, které se historicky stavělo proti britské nadvládě, bylo připraveno spolupracovat s nacisty a prosadit režim podobný apartheidu od Sahary po Madagaskar.

Co by bylo, kdyby…

Hitler překvapivě neměl žádné konkrétní plány na napadení Spojených států, přestože jejich obyvatelstvo považoval za "rasu míšenců". Zdrženlivost v případě útoku na Spojené státy se ukázala v Hitlerově případě jako správná. Diktátor ve své zaslepenosti v honbě za čistou rasou velmi hrubě podcenil sílu Američanů. Pokud by se neuváženě pustil do útoku, vyhlídka na protiútok byla reálná. Bombardér Convair B-36, vyvinutý americkým letectvem, mohl rozpoutat atomovou zkázu v Berlíně nebo jiných evropských městech.

Hitlerovy iluze však nepočítaly s pohyblivými písky spojenectví. Japonsko, jeho dočasný spojenec, by po splnění svého účelu při dobývání Číny, Sovětského svazu a Tichomoří čelilo konečnému dobytí. Svět, který by si uvědomil hrozící hrozbu, by se pravděpodobně sjednotil proti neúprosnému tažení nacistického režimu. Hitlerova vize globální nadvlády, nekonečného sledu válek, by se rozpadla pod tíhou sjednocené opozice. Na video se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

V této pochmurné alternativní realitě se díváme do světa, kde by ozvěny dějin mohly být mnohem hrozivější, ale odolnost lidstva a kolektivní vůle vzdorovat tyranii by mohly převážit nad temnými ambicemi vítězné třetí říše. 

Zdroje: www.grunge.com, www.historynet.com