Ve středověku bylo válčení způsobem života. Armády neustále hledaly nové zbraně a strategie, jak získat výhodu nad svými nepřáteli. Jedním z nejinovativnějších a nejplodnějších válečných vynálezců té doby byl Conrad Kyeser, německý rytíř a inženýr, který žil na přelomu 14. a 15. století. Jeho kniha Bellifortis je obsáhlým pojednáním o válečném umění a obsahuje některé z nejúchvatnějších a nejdůmyslnějších válečných strojů středověku.

Kdo byl Conrad Kyeser

Conrad Kyeser byl muž opředený tajemstvím. O jeho identitě nemáme dosud jasnou představu. Možná byl kapitánem, nebo lékařem, zcela jistě však vojenským veteránem s vynikajícím technickým myšlením. Možná dokonce bojoval v bitvě u Nikopole, kdy byla poslední velká křížová výprava tvrdě rozdrcena. Rozhořčen touto katastrofou a na útěku před politickými problémy se vrátil do rodného Eichstättu, kde pak začal pracovat na své knize, Bellifortisu.

S jistotou tedy víme, že Kyeser byl autorem knihy Bellifortis, která byla v roce 1405 přelomovým průvodcem válkou. V této knize se Kyeser snažil přesunout pozornost od tehdy všudypřítomného rytířství k technickým úspěchům. V jeho knize se objevily velmi podivné návrhy válečných strojů, často inspirované antikou. Některé vypadaly realisticky, jiné jako fantazijní výtvory. Ale právě to měl s da Vincim společné.

Kdo byl Kyeser? O tom pojednává toto video:

Zdroj: Youtube

Kyeserova práce měla vliv nejen ve středověku, ale také na pozdější generace inženýrů a vynálezců. Jedním z nejznámějších příkladů je Leonardo da Vinci, který se Kyeserovými návrhy prý inspiroval a mnohé z nich začlenil do své vlastní práce na válečných strojích.

Pro peníze i slávu

Knihy o válce byly stále oblíbenější mezi těmi, kteří byli dostatečně bohatí, aby si je mohli koupit. Sahaly od Knihy rytířství Geoffroi de Charny přes knihy turnajových pravidel až po pasáže z klasických děl, jako je Vegetiův spis De Re Militari. Pro tento trh psali knihy například Kyeser a italský mistr boje Fiore dei Liberi.  Pro oba z nich měly být knihy nejen zdrojem příjmů, ale měly také ukázat schopnosti jejich autorů a přilákat tak bohaté mecenáše.

Síla obrazu

Dalším z lákadel Kyeserova díla byly ilustrace. Získal totiž pro svou knihu dva zkušené ilustrátory, kteří byli natolik dobří, že pak ostatní jejich obrázky kopírovali. Tím se Kyeserovo dílo stalo ještě populárnějším. Některé z těchto ilustrací nám poskytují realistické ukázky pozdně středověké zbroje, jiné jej spíše vykreslují jako inovátora s bujnou fantazií a člověka fascinovaného možnostmi technologie. A to bylo na tu dobu neobvyklé, protože středověcí myslitelé dávali přednost spolehlivosti precedentu před novinkami v podobě inovací.

Význam knihy Bellifortis

Kyeserův Bellifortis byl poprvé vydaný v roce 1405 a rychle se stal jedním z nejpopulárnějších vojenských pojednání té doby. Kniha je rozdělená do sedmi oddílů, z nichž každý se věnuje jinému aspektu válečnictví, například obléhací válce, bojovým formacím a zbraním. Obsahuje podrobné ilustrace více než 100 válečných strojů, od základních zbraní, jako jsou meče a kuše, až po složitější stroje, jako jsou trebuchety a obléhací věže.

Některé zvláštní vynálezy

Jedním z nejzajímavějších aspektů Kyeserovy práce je použití ozubených kol a kladek k pohonu některých válečných strojů. Například navrhl katapult s otáčejícím se kolem, který využíval velké otáčející se kolo k vystřelování projektilů vysokou rychlostí. Stroj byl poháněn klikou, která otáčela soustavou ozubených kol. Ta pak otáčela rovněž se otáčejícím kolem. Kyeser také navrhl trebuchet s protizávažím, který používal systém protizávaží k vystřelování těžkých projektilů na velké vzdálenosti.

Co měli Kyeser a da Vinci také společné

Navzdory inovaci a kreativitě Kyeserových válečných strojů však nebyly vždy praktické v bitevní vřavě, což je stejné jako u da Vinciho. Stavba mnoha strojů vyžadovala značné množství času a prostředků a jejich účinnost byla často omezená faktory, jako je počasí a terén. Kyeserovy návrhy zbraní například zahrnují i něco, s čímž přišel Leonardo jako s kosícím tankem. Kyeserova lidská mlátička je podobná da Vinciho návrhům. Ani Kyeserův stroj nebyl nikdy spatřen v bitvě.

I přesto jeho kniha Bellifortis zůstává důležitým historickým dokumentem, který poskytuje vhled do válečného umění a technologického pokroku středověku, a Kyeser zůstává pravým vojenským inovátorem, i když bez realizací jeho nápadů.

Zdroje: www.warhistoryonline.com,  https://en.wikipedia.org/wiki/Konrad_Kyeser