Zastánci artefaktu Coso tvrdí, že materiál, v němž byl objeven, je až příliš starý na to, aby v něm mohl být takový předmět uložen. Podle odhadů je materiál starý přibližně 500 000 let. Existuje však i druhá strana mince.

Podivný prehistorický předmět

Artefakt Coso nalezli Mike Mikesell, Virginia Maxeyová a Wallace Lane. Když dne 13. února 1961 lovila tato trojice geody, jako budoucí suvenýry pro svůj obchod, zmátl je podivný prehistorický předmět.

Při rozřezání jedné z objevených geod totiž našli válec z kovu a keramiky. Archeolog pak datoval materiál do doby starší než 500 000 let. Nalezený předmět obsahoval něco, co vypadalo jako hřebík a podložka.

Datace artefaktu Coso se opírá o předpoklad, že se jedná o geodu. Důkladné zkoumání zjistilo, že materiál je příliš měkký na to, aby to geoda skutečně byla. Důvodem byla absence krystalů křemene, které jsou pro geody typické.

Některé měkčí materiály se mohou kolem moderního předmětu vytvořit poměrně rychle, geoda však nikoli. Odhad stáří předmětu tak sice nemusí být nesprávný, rozhodně ale vychází z chybného přesvědčení. Nejvýmluvnější část zkoumání přišla s rentgenovým snímkem předmětu z jeho vnitřní strany. Ten odhalil, že se jedná o kovový válec s předmětem podobným šroubu na jednom konci a s válečkem na druhém konci. Jakási svíčka od motoru.

Svíčka od motoru

Ačkoliv fotografie předmětu nezobrazovaly nález uvnitř něj, byl stejně předběžně identifikován.

Následně se ukázalo, že se jedná o zapalovací svíčku Champion z 20. let 20. století. Záhada tak byla zdánlivě vyřešena.

Pro více informací se podívejte na toto video:

Zdroj: Youtube

Jeden ze skeptiků, Pierre Stromberg, se o tento předmět zajímal a rozhodl se ho dále prozkoumat. Protože nemohl použít artefakt z Coso jako referenční bod, použil fotografie a rentgenové snímky předmětu pořízené o desítky let dříve. Výsledky skutečně prokázaly, že se jedná o zapalovací svíčku, na základě mnoha shodných charakteristik.

Problém však představoval šroubovitý konec předmětu. Tím si Stromberg nebyl jistý. Požádal tedy americkou organizaci Spark Plug Collectors of America o případnou identifikaci. Podle ní byl předmět skutečně identifikován jako zapalovací svíčka Champion z 20. let 20. století používaná v motorech Ford Model T nebo Model.

Logickým vysvětlením je, že se skutečně jedná o zapalovací svíčku. Hřebík a podložka, které byly objeveny spolu s tímto předmětem, se v průběhu let nějakým způsobem obalily ztvrdlou hlínou.

Zdroje:

www.talkorigins.org

en.wikipedia.org

www.scribd.com